مرور دوره 35, شماره 3 بر اساس عنوان

 • تأثیر مناسبات رژیم صهیونیستی با کشورهای حوزۀ خلیج‌فارس بر سیاست همسایگی ایران 

  اختیاری امیری, رضا؛ محمدی, محمد رضا (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2021-11-22)
  توسعۀ روابط مطلوب و سازنده با کشورهای همسایه، براساس اصل همزیستی و احترام به حاکمیت ملی، همواره در اولویت سیاست خارجیِ دولت‌هایِ مختلف جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. در این میان، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم، یعنی دولت ...

 • تکامل سیاست همسایگی معاصر چین: روندها، ویژگی‌ها و ابتکارات 

  قربانی, وحید (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2021-11-22)
  هرچند چین در حال گسترش نفوذ خود در سراسر جهان است، تمرکز تلاش‌های دیپلماتیک این کشور در مناطق پیرامونی پیچیدۀ آن با عنوان «سیاست همسایگی» دنبال می‌شود. سیاست همسایگی چین از محدودیت‌های جغرافیایی یا عوامل تاریخی، فرهنگی، ...

 • سیاست حسن همسایگی و ضرورت اعتمادسازی در خلیج فارس 

  حسینی, محمدتقی (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2021-11-22)
  سیاست حسن همسایگی و روابط دوستانه با همسایگان یکی از اهداف والای دولت جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران همیشه اعلام کرده است همسایگان در روابط خارجی این کشور از اولویت برخوردارند. در این مقاله در مورد اصول حقوقی ...

 • سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در قبال کشورهای شرق مدیترانه 

  آجیلی, هادی؛ جعفری, مریم (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2021-11-22)
  موضوع سیاست همسایگی اروپا از مسائل جدیدی است که اساتید و محققان روابط بین‌الملل برای شناخت رفتار و اهداف اروپا نیازمندِ داشتن آگاهی کافی از آن هستند. اتحادیۀ اروپا به‌مثابۀ یک بازیگر واحد و منسجم از یک دهه پیش قصد دارد خود ...

 • سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران: مبانی اقتصادی 

  شیرغلامی, خلیل (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2021-11-22)
  سیاست همسایگی به مفهوم غالب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی یک کنش نرم افزاری ویژه مبتنی بر تفکر و طراحی با هدف شکل دادن به نوعی در هم تنیدگی و هم تکمیلی در ابعاد مختلف و فراتر رفتن از همسایگی ...

 • سیاست همسایگی: رهیافتی برای جمهوری اسلامی ایران در نظم منطقه‌ای غرب آسیا 

  صفوی, سیدحمزه؛ فرهادی, فرشید (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2021-11-22)
  این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است: راه برون‌رفت جمهوری اسلامی ایران از فشار ساختاریِ منطقه‌ای و جهانی در محیط منطقه‌ای غرب آسیا چیست؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می‌شود که داشتن یک استراتژی دقیق، دوراندیشانه، مستمر و منسجم ...

 • ناکامی‌ها و دستاوردهای سیاست همسایگی اتحادیه اروپا؛ 

  باقری, رضا (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه, 2021-11-22)
  جمهوری اسلامی ایران در دوره های مختلف، سیاست های مختلفی را به عنوان راهبرد اصلی سیاست خارجی خود در نظر گرفته است. برای مثال در دوره ای، سیاست نگاه به شرق (به طور خاص روسیه و چین) و در دوره ای نگاه به غرب (اروپا و آمریکا) ...