نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorخلیلی, نریمانfa_IR
dc.contributor.authorرحمتی, انشاالهfa_IR
dc.contributor.authorعارف, محمدfa_IR
dc.date.accessioned1401-01-30T21:21:27Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-04-19T21:21:37Z
dc.date.available1401-01-30T21:21:27Zfa_IR
dc.date.available2022-04-19T21:21:37Z
dc.date.issued2022-02-20en_US
dc.date.issued1400-12-01fa_IR
dc.date.submitted2021-06-23en_US
dc.date.submitted1400-04-02fa_IR
dc.identifier.citationخلیلی, نریمان, رحمتی, انشااله, عارف, محمد. (1400). بررسی مبانی معرفت شناسانه «غربت آگاهی» اشراقی وتبیین لوازم زیبایی شناسانه آن.  پژوهشهای معرفت شناختی, 10(22), 163-183.fa_IR
dc.identifier.issn2423-4982
dc.identifier.issn2423-7442
dc.identifier.urihttp://aadab.iauctb.ac.ir/article_685495.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/903822
dc.description.abstractدر این نوشتار به تحلیل مبانی معرفت شناسانه «غربت آگاهی» در اندیشه ی سهروردی با طرح این پرسش که منشأ این مبانی چیست پرداخته شده است. علم اشراقی معرفتی حضوری و در مقابل علم حصولی است. شیخ اشراق استنباط و گشایش اینکه علم چیست؟ چه بنیادی دارد؟ و چگونه درک می شود؟ را بر مبنای علم حضوری در «ارجع الی نفسک» می داند. پژوهش حاضر نشان می دهد رهنمون و نقطه اشتراک زیبایی شناسی مدبر نوع و معرفت شناسیِ‌ «بازگشتِ به من» توسط خود زمینی در سیر فرا‌تاریخی (metahistoire) خواهد بود. انسان شناسی سهروردی منجر به یکی از اساسی ترین مضامین کربن یعنی «غربت آگاهی» شده است. در این مقاله بر مبنای منشأ و کارکرد «هبوط» «هستی معطوف به آن سوی مرگ» در فیلم هایی با مضون غربت آگاهی تأویل گردیده است. بر اساس مبانی معرفت شناسی اشراقی در روایت شناسی فیلم هایی با مضمون غربت آگاهی مشخص گردید در وحدت سه وجهی حکایت (راوی، روایت و مروی)، راوی هم فاعل حماسه است هم موضوع و مفعول آن. برای تحلیل این مبانی معرفت شناسانه و لوازم زیبایی شناسانه به روش پدیدارشناسی هانری کربن عمل شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهشهای معرفت شناختیfa_IR
dc.subjectسهروردیfa_IR
dc.subjectمعرفت شناسیfa_IR
dc.subjectغربت آگاهیfa_IR
dc.subjectزیبایی شناسیfa_IR
dc.subjectپدیدار شناسیfa_IR
dc.titleبررسی مبانی معرفت شناسانه «غربت آگاهی» اشراقی وتبیین لوازم زیبایی شناسانه آنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه پژوهش هنر، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ـ ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه فلسفه وحکمت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ـ ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه نمایش، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ـ ایرانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue22
dc.citation.spage163
dc.citation.epage183


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد