نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنجفی افرا, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorخالدنژاد, شیواfa_IR
dc.date.accessioned1401-01-30T21:21:20Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-04-19T21:21:21Z
dc.date.available1401-01-30T21:21:20Zfa_IR
dc.date.available2022-04-19T21:21:21Z
dc.date.issued2022-02-20en_US
dc.date.issued1400-12-01fa_IR
dc.date.submitted2020-03-30en_US
dc.date.submitted1399-01-11fa_IR
dc.identifier.citationنجفی افرا, مهدی, خالدنژاد, شیوا. (1400). مولفه های پدیدارشناختی معرفت شناسی ابن سینا (با اتکاء به مبانی پدیدار شناختی هوسرل).  پژوهشهای معرفت شناختی, 10(22), 7-26.fa_IR
dc.identifier.issn2423-4982
dc.identifier.issn2423-7442
dc.identifier.urihttp://aadab.iauctb.ac.ir/article_689686.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/903814
dc.description.abstractدر این مقاله به مبحث معرفت شناسی در فلسفه مشاء با نظر به مبانی و اصول پدیدارشناسانه هوسرل پرداخته شده است .دومساله محوری در اندیشه هوسرل وجود دارد یکی مساله تعالی و دیگری انطباق است. مساله ای که برای فیلسوفان مسلمان از جمله ابن سینا از دیر باز مطرح بوده است، اتکاء به شهود حسی، علم حضوری و نظریه تجرید برای حل این دو معضل بوده است. تحلیل ادراکات حسی و فعالیت ذهنی به منظور دریافت پدیدار با واسطه گری معنا ، به عنوان متعلَّق شناخت با رویکردی التفاتی در نسبت اتحادی میان عاقل و معقول و متناظر با نوئما و نوئسیس ، معرفت شناسی ابن سینا را در ساحت پدیدارشناسی ای قرار می دهد که مولفه های آن را به عنوان مکتبی نو علاوه بر تائید بسیاری از امور ، در مواردی نیز دارای نقش بنیانی معرفی می کند و مقصود هوسرل به عنوان پایه گذار این مکتب ( و یا روش ) در دریافت پدیدار صِرف با صَرف نظر از وجود خارجی ،در علم حضوری مورد نظر ابن سینا برآورده می کند. هدف این پژوهش یافتن ظرفیتهای پدیدار شناختی فلسفه ابن سینا و بنیاد های برخی از جریان های فلسفه مدرن از جمله پدیدار شناسی هوسرل در اندیشه اوست. این مقاله با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی به بیان و نقد اندیشه های هوسرل و ابن سینا پرداخته است.fa_IR
dc.format.extent4553
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهشهای معرفت شناختیfa_IR
dc.subjectادراک حسیfa_IR
dc.subjectپدیدارشناسیfa_IR
dc.subjectمعقولاتfa_IR
dc.subjectابن سیناfa_IR
dc.subjectهوسرلfa_IR
dc.titleمولفه های پدیدارشناختی معرفت شناسی ابن سینا (با اتکاء به مبانی پدیدار شناختی هوسرل)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه فلسفه وادیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام شهرری، دانشگاه آزاد اسلامیfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue22
dc.citation.spage7
dc.citation.epage26
nlai.contributor.orcid0000-0002-6103-7531


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد