مرور دوره 10, شماره 22 بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 12 از 12

 • آموزش تفکر به مثابه نوشتار؛ براساس نقد دریدا از خوانش فوکو در رابطه بین عقل و جنون در کوگیتو دکارت 

  کریم زاده, بهمن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  مفهوم تفکر و اندیشیدن یکی از مسائل مهم معرفت شناسی است که فیلسوفان و معرفت شناسان از دیرباز تا کنون دیدگاه های گوناگونی درباره چیستی تفکر و چگونگی ارتباط آن با عقل ابراز داشته اند. در این نوشتار، ما به بازسازی مفهوم تفکر ...

 • بررسی ارزش معرفت‌شناختی خداشناسی فطری 

  موسوی راد, سید جابر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  یافتن بنیانی معرفت‌شناسانه برای خداشناسی فطری، مسئله‌ای مهم است که نظریات مختلفی پیرامون آن مطرح شده است. مهم‌ترین نظریات مطرح شده در رابطه با ماهیت و مبنای معرفت‌شناسانه‌ی این خداشناسی فطری عبارتند از: الف: معرفت فطری به ...

 • بررسی اعتبار شهود عرفانی و امکان توجیه معرفتی آن با نظریة وثاقت گروی بر پایة آراء صدرالمتألهین 

  احمدی سعدی, عباس (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  ارزش واعتبار معرفت شناختی آگاهی و معرفت شهودی همواره مورد بحث و نظر فلاسفه و عرفا بوده است . اما از منظر معرفت شناسی- به معنای عام آن یعنی مباحث اپیستمولوژیک یا معرفت شناسی پیشینی - جای این پرسش هست که چرا و به کدام دلیل ...

 • بررسی مبانی معرفت شناسانه «غربت آگاهی» اشراقی وتبیین لوازم زیبایی شناسانه آن 

  خلیلی, نریمان؛ رحمتی, انشااله؛ عارف, محمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  در این نوشتار به تحلیل مبانی معرفت شناسانه «غربت آگاهی» در اندیشه ی سهروردی با طرح این پرسش که منشأ این مبانی چیست پرداخته شده است. علم اشراقی معرفتی حضوری و در مقابل علم حصولی است. شیخ اشراق استنباط و گشایش اینکه علم چیست؟ ...

 • تبیین سازگارترین الگو از تشکیک وجود صدرایی با مبانی معرفتی ملاصدرا بر اساس نظریه داده بنیاد (گرندد تئوریGrounded Theory) 

  زارعی, زهره؛ قربانی, قدرت الله؛ رسولی پور, رسول؛ سعیدی مهر, محمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  چکیدهتشکیک وجود به عنوان یکی از اصول مبنایی متافیزیک صدرایی در تنقیح و تبیین ساختار حکمت متعالیه نقش بسزایی داشته و لوازم و نتایجی را در حوزه وجودشناسی و معرفت شناسی به بار می آورد.با توجه به اینکه تلقی های متفاوتی از تشکیک ...

 • تغییر جهان: بررسی و نقد آموزه شناخت فیشته و نسبت فلسفه اخلاق با آن 

  باقرزاده مشکی باف, محسن؛ صوفیانی, محمود (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  فلسفه فیشته تفسیر جهان را با تغییر آن درک می‌کند. در این فلسفه تأمل نظری بدون تغییر عالم بی‌معناست. این در صورتی است که مهمترین دستاورد فلسفی جهان از نظر فیشته یعنی فلسفه کانت با وجود دادن ابزار برای تغییر عالم اما از آن ...

 • جایگاه جسمانیت در معرفت شناسی ملاصدرا 

  علوی, فخرالسادات؛ یزدانی, نجف (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شأن و جایگاه جسمانیت در نظام معرفت‌شناسی متعالیه صدرایی می‌پردازد. ضرورت چنین تحقیقی از آنروست که شواهد قابل توجهی در احکام این نظام وجود دارد که در نظر اولیه حاکی از طرد و تحقیر ...

 • درون‌گروی ناظر به توجیه و برون‌گروی ناظر به معرفت به مثابه دستاورد نگرش دوگانه‌انگار آئودی در معرفت‌شناسی 

  شمس, محسن؛ منصوری نوری, امیرحسین؛ صلواتی, عبداله؛ خادمی, عین الّله (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  چکیده:از حدود نیم‌قرن پیش، دوگانگی درون‌گروی و برون‌گروی در خصوص توجیه و معرفت بحثی چالش‌برانگیز بوده و گرایش به یکی از آن دو، به مثابه مشخِّصه‌ی دیدگاه معرفتی معرفت‌شناسان معاصر تلقی می‌شده است. درون‌گروی، مبتنی بر ضرورت ...

 • محافظه‌کاری پدیداری در توجیه معرفتی 

  پودینه, محمدعلی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  یکی از مهمترین دیدگاه‌های توجیه معرفتی در معرفت‌شناسی معاصر، دیدگاه محافظه‌کاری پدیداری است. بنابر این دیدگاه در توجیه، اگر به نظر شناسا برسد که یک گزاره صادق است، آنگاه وی در بادی نظر در باور به آن گزاره موجه است؛ از این ...

 • مطالعه ای در باب جایگاه و ضرورت آزادی در معرفت شناسی نزد هگل 

  شیوایی, حامد؛ اسلامی, شهلا؛ مصطفوی, شمس الملوک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  اساساً در متن و کانون نظام فلسفی هگل، فلسفه روح او قرار دارد. هگل در پدیدارشناسی روح، تلاش کرده است تا حرکت روح و سرمنزل‌های آن در تاریخ را مورد واکاوی قرار دهد. از منظر هگل، تاریخ جهان، تاریخ حرکت روح به سمت عقلانی شدن ...

 • معرفت خدا در بیان اهل بیت علیهم‌السلام و توجیه معرفت‌شناختی آن 

  مهدوی نژاد, محمدحسین؛ فکری, مسعود؛ امامی جو, محمدحسین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  تبیین معرفت‌شناسانه بحث خداشناسی، به طور قطع، یکی از مهم‌ترین و پرمناقشه‌ترین مباحث در حوزه فلسفه دین است. یکی از نظریّات ارایه‌شده، خداشناسی فطری است. ائمه علیهم‌السلام در خانواده حدیثی خویش به فراوانی فطری بودن معرفت خدا ...

 • مولفه های پدیدارشناختی معرفت شناسی ابن سینا (با اتکاء به مبانی پدیدار شناختی هوسرل) 

  نجفی افرا, مهدی؛ خالدنژاد, شیوا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, 2022-02-20)
  در این مقاله به مبحث معرفت شناسی در فلسفه مشاء با نظر به مبانی و اصول پدیدارشناسانه هوسرل پرداخته شده است .دومساله محوری در اندیشه هوسرل وجود دارد یکی مساله تعالی و دیگری انطباق است. مساله ای که برای فیلسوفان مسلمان از ...