دوره 55, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • مقایسه دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و عمومی شهر تهران در مورد خدمات اشاعه اطلاعات معتبر در دوران همه‌گیری 

  رمضان‌زاده, مهدیه؛ امینی, یگانه؛ جعفری باقی‌آبادی, سمیه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-12-22)
  هدف: هدف این پژوهش مقایسه دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و عمومی شهر تهران در مورد خدمات اشاعه اطلاعات و اخبار معتبر در دوران همه‌گیری از نظر خدمات و ابزارهای مورد استفاده و عوامل و متغیرهای تأثیرگذار است.روش: این ...

 • ارزیابی محیط رابط کاربری نرم‌افزار ارائه جلسات مجازی اسکای روم 

  جباری, فاظمه؛ نوکاریزی, محسن؛ صنعت‌جو, اعظم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-12-22)
  هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی محیط رابط کاربری نرم‌افزار اسکای‌روم و یافتن نقاط قوت و ضعف محیط رابط کاربری این نرم‌افزار انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بود. برای ارزیابی از روش ارزیابی مکاشفه استفاده شد. ...

 • چارچوبی برای امکان‌سنجی ایجاد واسپارگاه مدیریت اطلاعات سوانح طبیعی ایران 

  رشیدی, شاهد؛ نقشینه, نادر؛ فهیم نیا, فاطمه؛ استوار ایزدخواه, یاسمین؛ ثقفی, فاطمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-12-22)
  هدف با توجه به افزایش سوانح طبیعی و تأثیر آن بر روند تولید اطلاعات، طراحی و ایجاد نظام‌های پایدار اطلاعات برای تسهیل جریان اطلاعات و افزایش به کارگیری اطلاعات اهمیت ویژه‌ای یافته است و این در حالی است که پژوهش‌های امکان‌سنجی ...

 • تعریف اطلاعات از لنز نشانه‌شناسی و الگوی سه وجهی پرس: مروری بر متون 

  مرادی, خدیجه؛ غائبی, امیر؛ کامران, معصومه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-12-22)
  هدف: علم اطلاعات و دانش‌شناسی یک حوزه میان‌رشته‌ای است که برای تبیین برخی از مفاهیم مطرح در حوزه‌های موضوعی خود از مفاهیم، الگوها و نظریه‌های علوم دیگر بهره گرفته است. یکی از علومی شباهت زیادی به علم اطلاعات دارد، علم ...

 • بررسی نقشه سفر مشتری در فروشگاه‏ها‌ی الکترونیکی کتاب 

  سبزعلیان, مهسا؛ نوروزی, علیرضا؛ نظری, محسن (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-12-22)
  فروشگاه‌ها‌ی الکترونیکی با استفاده از نقشه سفر مشتری، تمامی تعاملاتی که بین مشتریان و فروشگاه‌ها‌ی الکترونیکی برقرار می‌شود را مورد تحلیل قرار می‌دهند. نقشه سفر مشتری باعث شناسایی تجربه مشتریان در مسیر خرید از فروشگاه‌ها‌ی ...

 • سالیابی منتخبی از نسخه‌های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران با استفاده از آزمایش کربن14 

  کردوانی, لی لی؛ آقایی, علی؛ بحرالعلومی, فرانک؛ جعفریان, رسول؛ مارکس, میشائیل؛ هایداش, ایرنا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-12-22)
  در این مقاله نتایج آزمایش کربن14 که در چارچوب پروژۀ «ایرانکران» و به منظور سالیابی منتخبی از نسخه‌های خطی محفوظ در کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران انجام شده، ارائه و تحلیل می‌شود. نسخه‌های خطی ارائه‌شده در این ...

 • طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد کتابخانه دیجیتال پزشکی ... 

  لطفی, مهشید؛ قاضی میر سعید, جواد؛ قریب, میترا؛ شیخ شعاعی, فاطمه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-12-22)
  هدف: فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به ظهور نسل جدیدی از کتابخانه ها به نام کتابخانه دیجیتال گردیده است. این کتابخانه ها به نیروی متخصص وآموزش دیده، به منظور ارائه خدما ت به کاربران نیازمند هستند. در کشور های توسعه یافته ...

 • نقش استفاده از فناوری واقعیت افزوده در بهبود سئوی سایت کتابخانه (مطالعه موردی کتابخانه دانشگاهی پزشکی) 

  التماسی, مهشید؛ التماسی, معصومه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-12-22)
  هدف: بررسی میزان اثرگذاری استفاده از فناوری واقعیت افزوده در وب سایت کتابخانه دانشگاهی بر بهبود سئوی سایت کتابخانه است. روش‌شناسی: در زمره تحقیقات کاربردی-توسعه‌ای قرار می‌گیرد. سئوال1 با روش مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل ...