مرور دوره 5, شماره اول بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 10 از 10

 • ارزیابی نظریه تفسیری علامه طباطبایی، در رویکرد ناظر به مؤلف بر اساس معیارهای کارآمدی 

  احمدی بیغش, خدیجه (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که نظریات تفسیری علامه طباطبایی، در رویکرد کارآمد ناظر به مؤلف، چگونه مورد توجه قرار گرفته است. بررسی تحلیلی و توصیفی نظریات تفسیری علامه، در رویکرد ناظر به مؤلف، حکایت از آن دارد ...

 • استلزام ارتباطی در گفتگوهای صورت گرفته در سوره آل عمران 

  محمودی, اکرم سادات؛ مظفری, سودابه (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  کاربردشناسی‌ زبان، یکی‌ از دانش‌­های بین‌ رشته‌­ای است‌ که‌ هدف آن، تأمل‌ و دقت‌ در رابطه‌ با سازوکار ساختار و عناصر سازنده یک‌ متن‌ برای درک بهتر چگونگی‌ روند تکوین‌ معنی‌ و معانی‌ نهفته‌ در آن است‌ و یکی‌ ازجنبه‌­های ...

 • آیات موزونْ افتادۀ قرآن کریم و نقش آن‌ها در افزودن عنصر «قصد و نیت» در تعریف شعر عربی 

  قهرمانی مقبل, علی اصغر (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  صرف نظر از تعریف علمای منطق که جوهر شعر را تخییل دانسته‌اند، ادبا و علمای عروض عربی، شعر را کلامی موزون و مقفّی تعریف کرده‌اند، به طوری که به اتفاق آراء وزن، ویژگی اساسی و متمایز شعر به شمار رفته است. از طرف دیگر بر خلاف ...

 • «تقدیم و تأخیر» در تفسیر احسن الحدیث 

  داوری چلقائی, احد (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  بررسی نحوه چینش کلمات در عبارات قرآن کریم و جابجایی واژه‌ای با واژه دیگر که به جهت افزایش زیبایی ظاهری یا بیان نکته‌ای خاص معنایی انجام شده‌است در علم معانی ذیل عنوان «تقدیم و تأخیر» مورد بحث قرار می‌گیرد و دانشمندان علوم ...

 • تناسب درونی در آیات سوره مائده با تأکید بر ضمانت اجرایی 

  عبداللهی عابد, صمد؛ ممی پورمتنق, فهیمه؛ نبوی, سیدمجید (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  تناسب آیات با یکدیگر، از مباحث ارزشمند علوم قرآن است. این تناسب و ارتباط در واژگان قرآنی، در درون یک آیه یا آیات هر سوره نمایان است. بدون شناخت صحیحی از آیه، برداشت از قرآن، آن گونه که شایسته است، تحقق نخواهد یافت. بنابراین، ...

 • دستیابی به‌عکس پرترۀ افراد درصحنه‌های روز قیامت با کمک الگوهای چهره خوانی پل اِکمَن و والاس ویفریزن (مطالعه در واژگان مربوط به آیات قیامت) 

  خبیر, الهام؛ خضری, علی؛ بلاوی, رسول (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  عکس‌ها به‌عنوان یک سند تاریخی پاسخ گوی کنجکاوی‌های بشر هستند. عکاسی پرتره یکی از شاخه‌های عکاسی است و شیوه‌ای مدرن در بیان چهرۀ افراد است که در آن پیام درونی فرد با توجه به حالت چهره بیان می‌شود. زبان عربی زبان تصویر است ...

 • سبک شناسی سوره شعرا (آوایی، واژگانی، بلاغی و دستوری) 

  نساج, مریم (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  چکیدهاعجاز بلاغت هر سوره آیینه ای از اعجاز قرآن است. پرداختن به سبک شناسی سوره ها دریچه ای از این اعجاز را به روی ما می‌گشاید. سوره شعرا جز سوره های طواسین است.این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی با معیارهای سبک شناسی در صدد ...

 • سبک شناسی واژگانی «وعده» در سور مکی و مدنی 

  آریان فر, مهدی؛ آهنگ, علی (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  یکی از لایه های سبک شناسی لایه واژگانی است و انتخاب تاثیر گذار واژگان و جای گیری آنها در سور مکی و مدنی راهبردی سبک شناختی است که در گفتمان قرآنی افق جدیدی را در بیان معارف الهی می گشاید.از سویی دیگر مهمترین موضوعاتی که ...

 • چیستی و چگونگی آموزش زبان قرآن (نقد گونه ای بر طرح و نظریه آموزش زبان قرآن دکتر محمد علی لسانی) 

  پروینی, خلیل (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  قرآن کریم به عنوان یک پدیده زبانی در کنار مقاصد الهی همواره از جنبه های مختلف از جمله نحوه آموزش آن مورد توجه بوده است. امروزه تدوین مبانی برنامه ریزی درسی مدارس و مراکز دانشگاهی و تهیه الگوهای تدریس و شیوه های ارزشیابی ...

 • کارکردهای 12 گانة سیاق در تعیین و تبیین معنای آیات و واژگان قرآن 

  اخوان مقدم, زهره؛ محمدی وحدت, علی (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی خوی, 2021-08-23)
  هر واژه در کتاب لغت دارای معنا یا معانی خاصی است ولی وقتی همین واژه در متن قرار می‌گیرد معنای دقیق خود را پیدا می‌کند و از این‌رو بهترین راه برای تعیین معنای واژه، توجه به قرائن کلام و بافت و سیاق است. این پژوهش با روش ...