دوره 10, شماره 37

 

ارسال های اخیر

 • تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‌گذاری عمومی بیمه در ایران 

  اسلامی, روح اله؛ بردبار, مریم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-03-21)
  صنعت بیمه در‌بسیاری از‌کشور‌ها به‌عنوان پدیده‌ای حیاتی، جایگاه مهمی در‌ساز‌و‌کار‌های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. سیاست‌گذاری بیمه، اقداماتی است که نشان می‌دهد سیاست‌های بیمه‌ای چرا و چگونه به‌وجود می‌آیند ...

 • تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی‌کار ایران بر اساس سیاست های کلی جمعیت 

  انصاری سامانی, حبیب؛ دهقان خاوری, سعید؛ زارع سنگدرازی, هادی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-03-21)
  اشتغال گروه‌های سنی مختلف یکی از بحث‌های اصلی سیاست‌گذاران بوده است. نهاد دولت در قالب نظام تأمین اجتماعی به دنبال راهکاری است تا با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، اشتغال گروه‌های سنی جوان‌تر را افزایش دهد. یکی از راهکارهای ...

 • الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری 

  قاسمی, شاهرخ؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ جزنی, نسرین؛ صیاد, سعید؛ حسن زاده, علیرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-03-21)
  یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت، انتخاب و انتصاب مدیران شایسته مبتنی بر اصول عملی و وجود معیارهای عینی و شفاف است که این مهم در بند‌های 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد ...

 • مطالعه تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرآیند بودجه ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری 

  تقوائی نجیب, احمد؛ رضائیان, علی؛ ربیعی مندجین, محمدرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-03-21)
  با پیدایش نیازهای جدید در عرصه عمومی، وظایف جدیدی از جانب جوامع بر عهده دولت‌ها گذارده شده است. تنوع و وسعت این وظایف از یکسو و محدودیت منابع از سویی دیگر، دولت‌ها را بر آن داشته که برای پاسخگویی مناسب، علاوه بر اولویت‌بندی ...

 • الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام‌بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست‌های علم و فناوری کشور 

  عبدالوند, مهری؛ دانش فرد, کرم اله؛ فقیهی, ابوالحسن (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-03-21)
  اقتصادهای دانش‌بنیان امروزی، بیش از هز زمان در گذشته نیازمند مدیریت و ارزشگذاری منسجم دانش خود به عنوان یک دارایی مولد مزیت رقابتی می باشند. این مهم در خط مشی و سیاست های علمی و فناوری کشور نیز به خوبی منعکس گردیده و ضرورت ...

 • بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری در ایران با رویکرد تاب آوری اقتصادی 

  امیدی فتحکوهی, طاهره؛ عزتی, مرتضی؛ حسن زاده, رقیه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-03-21)
  یکی از اصول مهم و اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور بررسی اثرات به‌کارگیری سیاست‌های پولی و کنترل دولت و تحریم بر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی است. خنثی کردن اثر تحریم‌ها، حمایت از رشد اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد ...

 • بررسی عوامل موثر بر دانش پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی 

  صادقی, احمد؛ نفیسی, وحید؛ کریم, اسراء (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-03-21)
  پیش‌بینی عوامل موثر بر پذیرش کالای ایرانی با استفاده از فرآیندهای القایی، از جمله موضوعات مهمی به شمار می‌رود که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام مقاله حاضر، کشف عوامل موثر بر دانش پذیرش کالای ایرانی از طریق ...

 • الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران 

  فرزین, میثم؛ وحیدی, احمد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-03-21)
  هدف این مقاله تدوین الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید که پس از مرور مبانی نظری، پیشینه شناسی و مطالعات ...