دوره 9, شماره 35

 

ارسال های اخیر

 • بررسی چرخه سیاستگذاری مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر 

  اسلامی, روح اله؛ عبدالهی, امیر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-11-22)
  مواد مخدر در ایران به عنوان یکی از مهمترن مشکلات که هم ردیف فقر و بیکاری است، آسیب های فراوانی را به همراه داشته است. افزایش آمار طلاق، اعتیاد، اعدام، فقر، فحشا، فوت، بیماری های روانی و عفونی، و همچنین افزایش تعداد زندانیان ...

 • تحلیل مولفه‌های عدالت اقتصادی ایران 

  عزتی, محمدجواد؛ عزتی, مرتضی؛ مزینی, امیر حسین (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-11-22)
  این پژوهش در تلاش بر ارائه تحلیلی بر مولفه‌های اصلی سنجش عدالت اقتصادی در ایران است. بررسی شاخص‌های ارائه شده در زمینه عدالت در شناخت مولفه‌ها و نقاظ ضعف و قوت شاخص‌های تبیین شده تا کنون، موثر است. از اینرو ابتدا مفهوم ...

 • سیاستهای اجرایی برای پیاده سازی سیاستهای کلی نظام اداری در حوزه سلامت اداری 

  کارگر شورکی, هدایت؛ رضایی صدرآبادی, عباسعلی؛ رحمانی شمسی, جعفر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-11-22)
  تعدادی از سیاستهای کلی نظام اداری به موضوع سلامت اداری مرتبط است و برای تحقق آنها به مدلهای عملیاتی و سیاستهای اجرایی نیاز داریم. در این تحقیق که به روش تلفیقی و با ترکیب مدلهای کتابخانه ای و پیمایشی برنامه ریزی شده است ...

 • میزان ضریب توافق سیاست‌های آموزش توسعه پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران 

  حاجی حسن دنیادیده, هادی؛ جعفریان یسار, حمید؛ متقی, لیلا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-11-22)
  هدف این پژوهش تعیین میزان ضریب توافق سیاستهای آموزش توسعه پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش توصیفی، شامل تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا بود و رویکرد آن نیز کاربردی محسوب می گردد. جامعه تحلیلی ...

 • الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان های دولتی ایران 

  یاراحمدی, حمیدرضا؛ پورعزت, علی اصغر؛ تقی پوریانی گیلانی, یوسف؛ کیاکجوری, داود (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-11-22)
  فساد اداری مسئله ای است که از گذشته تا کنون گریبانگیر سازمان های دولتی بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران علوم مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و ... راتشکیل داده است. گسترش فساد در سطح جهانی سبب شد که مبارزه با آن ...

 • جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاست های کلی 

  کیخا, احمد؛ توفیقی داریان, جعفر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-11-22)
  هدف از این پژوهش، تحلیل جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی مبتنی بر تحلیل تماتیک ادبیات پژوهش می‌باشد . این پژوهش کیفی در دو گام تدوین شده‌است. نخست با استفاده از روش مروری نظام‌مند کلیدواژه‌ها تخصصی پژوهش شامل؛ ...

 • راهبردهای مدیریت سبز در موسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست های کلی محیط زیست 

  مرادی, گلشن؛ سلیمانی, نادر؛ شفیع زاده, حمید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-11-22)
  امروزه به دنبال افزایش نگرانی های ناشی از آلودگی های زیست محیطی ، آموزش عالی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار به منظور ارتقا نظام آموزشی و تربیت نسل سبز اندیش ملزم به پذیرش اصول مدیریت سبز در کلیه امور ( آموزشی ...

 • استراتژی بازاریابی پایدار شبکه‌های هوشمند انرژی بارویکرد سیاستهای کلی علم و فناوری 

  زینلی زاده, رضا؛ عبادتی, امید مهدی؛ جعفری, محمدعلی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-11-22)
  انرژی یکی ‌‌از ‌صنایع ‌پر‌طرفدار در دنیا می‌باشد و از اهمیت مهمی بر‌خورد‌ار می‌باشد. در عصر حاضر فناوری‌ها و رشته‌های مختلفی از جمله فناوری اطلاعات، بازدهی صنعت انرژی را افزایش داده است. در اکوسیستم کنونی مدیریت انرژی، سهم ...