دوره 6, شماره 20

 

ارسال های اخیر

 • بررسی الگوهای مختلف تامین مالی در بخش دفاعی کشور و ارائه الگوی مناسب 

  ریاضی, مهدی؛ بذرافکن, اشکان (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2021-08-23)
  تأمین و مدیریت صحیح منابع مالی بخش دفاعی کشور، یکی از نکات کلیدی است که باید به آن توجه ویژه کرد؛ زیرا باعث توانمندسازی نیروهای دفاعی جهت تأمین نیازهای امنیتی مردم می‌شود. تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول ...

 • بهبود ثبات مالی از طریق طراحی نظام بانکی مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی 

  شادکار, محمدسعید (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2021-08-23)
  یکی از وظایف بانک مرکزی که بعد از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تأکید بیشتری بر آن صورت گرفته است، تأمین ثبات مالی است و یکی از ویژگی‌های مهم صنعت مالیTBTF (خیلی بزرگ برای ورشکستگی) بودن مؤسسات مالی، تاثیر قابل توجهی بر رفتار ...

 • عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با رویکرد دفاع اقتصادی 

  اشرفی, یکتا؛ روحانی, مسعود (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2021-08-23)
  هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با درنظرگرفتن رویکرد دفاع اقتصادی می‌باشد. این پژوهش براساس هدف کاربردی، بر اساس ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی و براساس نوع جمع آوری داده ها روش کمی انجام شده ...

 • شاخص های راهبردی در اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک‌های غیر دولتی ایران 

  زارع رفیع, سمانه؛ تقی نتاج ملکشاه, غلامحسن؛ جهانشاد, آزیتا؛ حیدرپور, فرزانه (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2021-08-23)
  اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین­المللی شماره 13 باعنوان «اندازه گیری ارزش منصفانه» از اول ژانویه 2013 الزامی گردید. ازاین‌رو در جامعه حرفه‌ای، نیاز به تکنیک‌های ارزشیابی علمی کاملاً حس می‌شود. تکنیک‌هایی که برای محاسبه ...

 • تحلیل آثار اقتصاد کلان مخارج دفاعی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران 

  توکلیان, حسین؛ صدرائی, محمد حسین (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2021-08-23)
  مهمترین انگیزه کشورها در بخش تخصیص منابع مالی به مخارج دفاعی، نیاز آن‌ها به امنیت است. بخش دفاع در اقتصاد کشور ایران نقش مهمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می‌نماید. جایگاه این بخش در  برنامه‌ها و اسناد بالادستی کشور ...

 • دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران برای مقابله و کاهش اثرات تحریم‌های اقتصادی 

  احمدی, حسین؛ حسینی, سید شمس الدین (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2021-08-23)
  هدف اصلی این پژوهش، تدوین سیاست‌های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه‌های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی برای مقابله و یا کاهش اثرات تحریم‌ها و ارتقای قدرت اقتصادی و امنیتی ایران می‌باشد. ...