دوره 6, شماره 19

 

ارسال های اخیر

 • تعیین‌کنندگان اقتصادی اجتماعی تروریسم در جهان طی سال‌های 2018-2004 

  گل خندان, ابوالقاسم؛ جهانتابی نژاد, آزاده (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2021-05-22)
  امروزه یکی از مهم‌ترین مسائلی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، مسئله تروریسم است. بعد از سال 2004، میزان حوادث تروریستی در جهان به شدت افزایش یافته و هم‌اکنون نیز میزان این حوادث در سطح بالایی است. بنابراین شناسایی ...

 • ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب‌وکارهای نوپا همسو با اقتصاد مقاومتی 

  آذرلی, آرمان؛ کهیاری حقیقت, امین (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2021-05-22)
  کسب‌ وکارهای نوپا نقشی کلیدی در اشتغال‌زایی و افزایش تولید در اقتصاد مقاومتی دارند. در محیط ناپایدار امروز، کسب ‌و کارهای نوپا برای موفقیت در برابر چالش‌های محیطی و همنوایی با تغییرات و همچنین افزایش رقابت‌پذیری، چاره‌ای ...

 • طراحی و تحلیل الگوی راهکارهای اثرگذار و اثرپذیر شکل‌گیری زنجیره‌های صادرات باثبات در صنایع راهبردی در شرایط تحریم 

  حمزه پور, مهدی؛ طهماسبی بلوک آباد, رضا (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2021-05-22)
  صادرات، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را شکل می‌دهد. به‌همین منظور در حربه‌های متعدد اقتصادی که بر ایران روانه می‌شود، صادرات نیز به شدت از آن تاثیر می‌پذیرد. بنابراین لازم است صادرات طوری مدیریت شود که در ...

 • بررسی اثرات شوک‌های ناشی از تهدیدات و تحریم‌های اقتصادی بر هزینه نظامی کشور 

  نصرآبادی, داوود؛ فاطمی زردان, یعقوب (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2021-05-22)
  اقتصاد ایران از یک طرف به دلیل واقع شدن در یک منطقه استراتژیک و از طرف دیگر بخاطر تحریم های اقتصادی، همواره با شوک‌های مختلفی سروکار دارد که هزینه نظامی را نیز دستخوش تغییراتی کرده است. لذا بررسی اثرات این تهدیدات و تحریم‌های ...

 • بررسی ابعاد اقتصادی کسب‌وکارهای فین تک و ارائه الگوی گسترش آن در راستای استحکام بخشی به دفاع اقتصادی 

  ورشوساز, بهناز؛ شوشتری, بهنام (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2021-05-22)
  سال‌هاست که جنگ اقتصادی علیه ‌ایران آغاز و دفاع اقتصادی برای مقابله با تهاجم‌های اقتصادی دشمن تعریف شده‌ است. هدف از دفاع اقتصادی ایجاد بنیان‌های قوی‌تر برای مقاومت در برابر تعارض‌های خارجی است. دفاع اقتصادی نیازمند ابزارهای ...

 • چابک‌سازی فعالیت‌های اقتصادی صنایع دفاعی 

  خوبرو, محمدتقی (دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی, 2021-05-22)
  صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش­های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری است که به طراحی و تولید محصولات و فناوری­های دفاعی و غیردفاعی اشتغال دارد. به زعم صاحب نظران، صنایع دفاعی ایران در انجام مأموریت خود که پشتیبانی از نیروهای ...