دوره 28, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • مروری بر مطالعات حسابرسی داخلی با رویکرد مدل‎سازی موضوعی 

  مشایخی, بیتا؛ ونکی, امیرسالار؛ سیوندیان, مصباح (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-08-23)
  هدف: با توجه به تعدد و تنوع پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه حسابرسی داخلی، این پژوهش با هدف شناخت عمیق‌تر پژوهش‌های حوزه حسابرسی، از طریق مرور سیستماتیک بر مطالعات موجود، به‌منظور طبقه‌بندی موضوعات و همچنین ترسیم برخی مسیرهای ...

 • تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران 

  مهربان پور, محمدرضا؛ کرمی, غلامرضا؛ جندقی قمی, محمد (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-08-23)
  هدف: در نظام اقتصادی کشور، حرفه حسابرسی مستقل جایگاهی مهمی دارد و در سال‌های اخیر با مشکلات و تحولات بسیاری مواجه بوده است. ذی‌نفعان و مشارکت‌کنندگان حرفه، به‌منظور حداکثرسازی ارزش و تعالی آن، در خصوص عوامل درونی و بیرونی ...

 • تحلیل شبکه روابط گروه‌های حسابداری دانشگاه‌های دولتی ایران 

  تقی زاده, رضا؛ عبدزاده کنفی, محمد؛ کردآبادی, فاطمه؛ حیدری اشکذری, فاطمه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-08-23)
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل ساختار ارتباطی بین گروه‌های حسابداری دانشگاه‌های دولتی ایران است. روش: روش پژوهش، بر مبنای نوع داده‌های جمع‌آوری و تحلیل‌شده، کمّی از نوع تحلیل شبکه است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه ...

 • وجه نقد مازاد، ارزش شرکت و ریسک نقدشوندگی سهام در شرکت‌های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی 

  اصولیان, محمد؛ تجویدی, الناز؛ پازوکی, یاسمن (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-08-23)
  هدف: نقدشوندگی سهام، یکی از عوامل مهم و محبوب سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه و نیز، یکی از کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت و بررسی منافع نگهداری وجه نقد در ...

 • تأثیر سازوکار برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت 

  اسلام دوست, مهناز؛ رنجبر ناوی, رستم؛ چناری, حسن (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-08-23)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، تأثیر سازوکار برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: داده‌های مورد ...

 • اثر تعدیلگر تأمین مالی از محل افزایـش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی 

  اسکندر, هدی؛ بلوری, امین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-08-23)
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری پژوهش، شامل 124 شرکت در ...

 • عوامل اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی در قضاوت‌های حرفه‌ای 

  ابراهیمی, محسن؛ وطن پرست, محمدرضا؛ رضایی, فرزین؛ محمدی نوده, فاضل (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2021-08-23)
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سوگیری حسابرسان مالیاتی یا همان حسابرسان رعایت و رتبه‌بندی و وزن‌دهی به این عوامل اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی ...