دوره 2, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • شناسنامه علمی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه یزدYazd University, 2002-02-20)

 • مقیاس در کارتوگرافی 

  احمری, محمود (دانشگاه یزدYazd University, 2002-02-20)
  همانطور که از تعریف کارتوگرافی برداشت می ­شود، مقیاس بهترین سند کارتوگرافی محسوب می­ شود. دقت، محتوا و موارد استفاده از هر نقشه بستگی به کیفیت مقیاس آن دارد و میزان دقت اطلاعاتی کمی که در هر نقشه از طریق اندازه­گیری­ های ...

 • آشنایی با پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد 

  مبین, محمدحسین (دانشگاه یزدYazd University, 2002-02-20)
  پهنه وسیعی از کشور ایران دارای شرایط خشک، فراخشک و بیابانی است. با توجه به وضعیت خشک و کم آب استان یزد و نیز نیاز وافر استان به وجود مرکزی علمی که جایگاه تعامل تخصص­های مختلف در جهت پیدانمودن راهکارهای اساسی برای ادامه ...

 • هم زمانی یا عدم هم زمانی خشکسالی هواشناسی و خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی سرارود کرمانشاه) 

  مظفری, غلامعلی (دانشگاه یزدYazd University, 2002-02-20)
  خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که با خسارت‌های مالی و جانی فراوانی همراه است. این پدیده تحت هر رژیم بارش و رژیم دمایی به وقوع می‌پیوندد. تعریف مورد قبول عام در مورد خشکسالی وجود ندارد؛ زیرا نزد افراد با تخصصهای مختلف دارای ...

 • شواهد تغییرات محیطی در نواحی خشک 

  مهرشاهی, داریوش (دانشگاه یزدYazd University, 2002-02-20)
  نواحی خشک و نیمه خشک برروی هم بیش از ۳۰ درصد مساحت خشکی‌های زمین را دربرمی‌گیرند. این نواحی در دوران چهارم، همراه با پیش‌روی و پس‌روی یخچال‌های قاره‌ای و تغییرات اقلیمی، از نظر وسعت و نوع فرآیندهای طبیعی، تغییرات و تحولاتی ...

 • برآورد دبی سیلاب در حوضه های آبریز بر مبنای ویژگی های فیزیوگرافیک (مطالعه موردی: حوضه های آبریز زهره و خیرآباد) 

  فرج زاده, منوچهر؛ قنواتی, عزت الله (دانشگاه یزدYazd University, 2002-02-20)
  یکی از موضوع‌های اصلی در مقابله با آثارتخریبی سیلاب‌ها، میزان حجم سیلابی است که در حوضه‌های آبریز بروز می‌کند. به طور معمول، این ارزش از طریق اندازه‌گیری دبی در ایستگاههای هیدرومتری صورت می‌گیرد. در شرایطی که بنا به دلایل ...

 • شیوه های بومی بهره گیری از منابع محدود (مورد: آب باران در جزیره کیش) 

  سعیدی, عباس (دانشگاه یزدYazd University, 2002-02-20)
  سیستم‌های قدیمی ذخیره و بهره­ برداری از آب و آبیاری در ایران از جمله مهمترین آثار هنری و معماری ایران به شمار می‌روند. در مقام مقایسه، عمده مطالعات و بررسی‌ها در این زمینه برروی قنات‌ها، نحوة ذخیره آب و آبیاری در فلات مرکزی ...

 • راهبردهای توسعه روستایی در جهان سوم 

  زیاری, کرامت الله (دانشگاه یزدYazd University, 2002-02-20)
  این مقاله راهبردهای توسعه روستایی را در جهان سوم مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش «توصیفی-تحلیلی» است. منظور از توسعه روستایی، راهبردی همه جانبه است که برای بهبود زندگی اقتصادی-اجتماعی روستاییان انجام می‌گیرد. توسعة روستایی ...

 • امکان سنجی باروری ابرها با تأکید بر وضعیت ابرها در منطقه کرمان 

  امیدوار, کمال (دانشگاه یزدYazd University, 2002-02-20)
  یکی از فاکتورهای بسیار ضروری در انتخاب جایگاه مناسب باروری ابرها، مطالعه وضعیت ابرها در منطقه معین است. این پژوهش در ارتفاعات بلند جنوب کرمان با استفاده از داده‌های ابر ایستگاه‌های منطقه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان ...

 • تیپ های هوا و اثر آنها بر اقلیم ایران 

  علیجانی, بهلول (دانشگاه یزدYazd University, 2002-02-20)
  الگوهای فشار حاکم بر ایران و سرزمین‌های مجاور (۲۰ تا 5/47 درجه شمالی و ۳۵ تا 5/67 درجه شرقی) با استفاده از آمار فشار بازسازی شده NCEP در ساعت 12، روزانه با فاصلة 5/2درجة جغرافیایی واقع در محدودة مطالعه و در دورة نوامبر تا ...