دوره 9, شماره 16

 

ارسال های اخیر

 • شناسنامه علمی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه یزدYazd University, 2008-05-21)

 • ساختار فنی شاهنامه 

  مالمیر, تیمور (دانشگاه یزدYazd University, 2008-05-21)
  فردوسی با هنر عظیم خود توانسته است شاهنامه را در عین تعدد و گستردگی منابع، به صورتی منظم و منسجم بیافریند و آن را به صورت یک کلّ یگانه و یکپارچه عرضه کند؛ امّا در درازای زمان، گاهی کاتبان، عناصر یا داستان هایی را وارد متن ...

 • مفهوم تنزیه از دیدگاه غزالی و سنایی 

  فرضی شوب, منیره؛ زرقانی, سیدمهدی (دانشگاه یزدYazd University, 2008-05-21)
  سنایی و محمد غزالی دو شخصیت سرنوشت ساز در فرهنگ و ادب این سرزمین هستند که آثارشان نقطi عطفی در میراث گرانقدر عرفانی ماست. پرسش اصلی این مقاله که بررسی تطبیقی آراء این دو اندیشمند در مبحث «تنزیه» است، دقیقا در نقطه تلاقی ...

 • بازخوانی داستان شیخ صنعان 

  قلی زاده, حیدر (دانشگاه یزدYazd University, 2008-05-21)
  یک داستان منظوم عرفانی را عمدتاً از دو راه می توان تأویل کرد: 1. بررسی لایه های زبانی و عناصر باژنما به عنوان عناصر رمزی 2. بررسی هدف، غایت و درونمایه داستان. داستان شیخ صنعان مانند هر متن عرفانی، رمزی و شاعرانه از نظر ...

 • خردورزی و دین داری اساس هویت ایرانی در شاهنامه 

  خسروی, اشرف؛ موسوی, سیدکاظم (دانشگاه یزدYazd University, 2008-05-21)
  شاهنامه فردوسی مهم ترین و برجسته ترین اثر ادبی بازمانده از دوره ای است که می­ توان آن را عصر باززایی فرهنگی ایرانیان دانست. دوره سامانیان، دوره ای است که در آن به احیا و تداوم فرهنگ و هویّت ایرانی، بیشتر از گذشته، اندیشیده ...

 • نظم اعداد در شعر خاقانی شروانی 

  سهراب نژاد, علی حسن؛ نیکوبخت, ناصر (دانشگاه یزدYazd University, 2008-05-21)
  بررسی و تحلیل سبک شناسانه آثار ارزشمند ادبی، رویکردی علمی و روشمند در نقد ادبی و نظریه ادبیات است و در شناخت و معرفی اسلوب فردی پدیدآورندگان هر اثر یا یک دوره تاریخی از اهمیت والایی برخوردار است. در این رویکرد، شناخت عناصر ...

 • شیوه‌های کاربرد حسن تعلیل در قصاید انوری 

  غریب حسینی, زهرا؛ بصیری, محمدصادق (دانشگاه یزدYazd University, 2008-05-21)
  حسن تعلیل یکی از صناعات ادبی است که علت هر پدیده را به صورت ادبی و با زبان هنر و تصویر بیان می کند. انوری از بزرگترین قصیده سرایان قرن ششم هجری است که به مدح و وصف شاهان و امیران معاصر خویش پرداخته است. او در این شیوه به ...

 • روان‌شناسی شخصیت در تاریخ بیهقی 

  حجازی, بهجت السادات (دانشگاه یزدYazd University, 2008-05-21)
  تاریخ بیهقی، صحنه نمایش شخصیت ­های متعدد، متفاوت و گاه ضد و نقیضی است که هر خواننده ­ای با خواندن حوادث آن می­ تواند تصویری از شخصیت خود را در آن جستجو کند. شاید تاریخ نیز چیزی جز تکرار این تیپ­ های شخصیتیِ آفریننده حوادث ...