دوره 6, شماره 11

 

ارسال های اخیر

 • شناسنامه علمی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه یزدYazd University, 2006-02-20)

 • L2 Learners' Construction of Models of L2 Literacy in an EFL Context: A Socio-cultural Perspective 

  مولایی, مهدی؛ فضیلت فر, علی محمد (دانشگاه یزدYazd University, 2006-02-20)
  As the issue of L2 literacy in an EFL context is being emphasized upon, the concern of how this discipline is developed merges to how it can go on side by side in the L1 educational context. Yet the question of “models and ...

 • شرح و توضیح شکوائیّه شیخ الرّئیس قاجار 

  موسوی, کمال (دانشگاه یزدYazd University, 2006-02-20)
  مقاله حاضر کوششی است برای بازشناساندن چهره ادبی شیخ الرئیس قاجار آن گونه که درخور و شایسته اوست؛ بویژه تلاشی است برای بیان تسلّط او بر واژگان زبان عربی و تبحّر وی در به کارگیری کلمات، اصطلاحات و ترکیبات، اعم از صرفی و نحوی ...

 • بازتاب شعر مسعود سعد در آثار سعدی 

  کاردگر, یحیی (دانشگاه یزدYazd University, 2006-02-20)
  بی‌تردید سنّت‌ها یکی از مهم ترین منابع و مآخذ نوآوری‌ها به شمار می‌روند. این سخن هر چند قابل قبول می‌نماید؛ اما ارائه شواهد و مصادیق عینی، خود می‌تواند بیش از یک‌سوم سهم سنّت را در خلاقیت‌های ادیبانه آشکار سازد و از سویی ...

 • قرآن معجزه ای فراتر از ساختار زبانی 

  شمس آبادی, حسین؛ فغانی, احمد (دانشگاه یزدYazd University, 2006-02-20)
  از گذشته بسیار دور، تحقیق و نگارش درباره اعجاز قرآن توجه دانشمندان بسیاری را به خود جلب کرده است. مفسران و فقها و متکلمان و محدثان هر یک بر پایه دیدگاه‌های خاص خود سالهایی از عمر خویش را صرف تحقیق و تدبّر در اعجاز قرآن ...

 • افشانش معنا در چند حکایت مولانا 

  رحمدل شرفشادهی, غلامرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2006-02-20)
  در این مقاله پس از بیان مختصری از پیشینه ساخت شکنی، چند حکایت دفتر دوم مثنوی مولوی با بهره‌گیری از فلسفه ساخت شکنی دریدا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. افشانش وضعی و افشانش انتقالی، الگوهای دو گانه‌ای هستند که تحلیل ...

 • مبانی عرفان و اندیشه خیام 

  درگاهی, محمود (دانشگاه یزدYazd University, 2006-02-20)
  شعر خیام از دیر باز موضوع تفسیرها و برداشت های گونه گون قرار گرفته است. در این میان، دسته ای از مفسران شعر وی، اندیشه او را از نوع اندیشه های عرفانی خوانده اند. اما بدیهی است که چنین تفسیری منطبق بر مبانی و معیارهای هیچ ...