نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاسماعیلی, سعیدهfa_IR
dc.contributor.authorتامپی, هومانfa_IR
dc.date.accessioned1400-12-14T15:48:02Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-03-05T15:48:02Z
dc.date.available1400-12-14T15:48:02Zfa_IR
dc.date.available2022-03-05T15:48:02Z
dc.date.issued2021-08-23en_US
dc.date.issued1400-06-01fa_IR
dc.date.submitted2021-07-23en_US
dc.date.submitted1400-05-01fa_IR
dc.identifier.citationاسماعیلی, سعیده, تامپی, هومان. (1400). ارزیابی شایستگی فرهنگی راهنمایان تور از دیدگاه گردشگران داخلی (مطالعه تطبیقی تورهای گروهی ماسوله و ابیانه). مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی, 2(2), 133-168. doi: 10.22124/gscaj.2021.20219.1091fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/gscaj.2021.20219.1091
dc.identifier.urihttps://hgscaj.guilan.ac.ir/article_4993.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/883686
dc.description.abstractشایستگی فرهنگی راهنمایان تور بر عملکرد شغلی‌شان و میزان رضایت گردشگران از خدمات آنها تاثیر قابل توجهی دارد و لازم است که در تحقیقات گردشگری توجه بیشتری به آن شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی شایستگی فرهنگی راهنمایان تور در مقصدهای تاریخی ماسوله و ابیانه است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران داخلی هستند که از طریق تورهای گروهی، به ماسوله و ابیانه سفر کرده‌اند. ابعاد و مولفه‌های شایستگی فرهنگی راهنمایان با استفاده از پرسشنامه نیمه‌باز مورد بررسی قرار گرفت و از طریق مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد از میان ده شاخص شایستگی فرهنگی راهنمایان تور ابیانه و ماسوله، درک فرهنگ محلی (ابیانه)، درک محیط محلی سفر (هر دو)، میانجی‌گری فرهنگی (هر دو)، توانایی زبان (ابیانه)، ارتباطات میان‌فرهنگی و مهارت‌های تعاملی (هر دو) و همدلی فرهنگی (ماسوله) مولفه‌هایی هستند که باید بیش از سایر مولفه‌ها در راهنمایان تور این دو‌ مقصد ارتقا یابند تا در نهایت منجر به افزایش رضایت گردشگران و وفاداری آنها به دفاتر خدمات مسافرتی شوند. بر ‌این ‌اساس، مدیران موسسات آموزشی و انجمن‌های صنفی می‌توانند علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی راهنمایی تور، دانش و مهارت‌های مرتبط با شایستگی فرهنگی را به طور کاربردی و در حین اجرای تور به راهنمایان گردشگری آموزش دهند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofمطالعات جغرافیایی نواحی ساحلیfa_IR
dc.relation.ispartofGeographical Studies of Coastal Areas Journalen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/gscaj.2021.20219.1091
dc.subjectراهنمایان تورfa_IR
dc.subjectشایستگی فرهنگیfa_IR
dc.subjectتورهای گروهیfa_IR
dc.subjectماسولهfa_IR
dc.subjectابیانهfa_IR
dc.titleارزیابی شایستگی فرهنگی راهنمایان تور از دیدگاه گردشگران داخلی (مطالعه تطبیقی تورهای گروهی ماسوله و ابیانه)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue2
dc.citation.spage133
dc.citation.epage168


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد