دوره 9, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • مسئولیت مدنی مادر در قبال اعمال زیان‌آور کودک در فضای سایبر 

  حسام, ابوالفضل؛ غلامعلی زاده کجو, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-01-21)
  پژوهش حاضر باهدف تبیین و تحدید مسئولیت مادر در مقابل اعمال زیان‌آور کودک در فضای سایبر، به‌روش توصیفی از نوع اسنادی انجام و اطلاعات پژوهش بابررسی و مطالعه منابع مکتوب در موضوع مربوطه جمع‌آوری و تحلیل شد. با بررسی‌های انجام ...

 • واکاوی ادله نقلی شرط ذکورت در مناصب حکومتی و گستره دلالت آن 

  موسوی, سید علی؛ اختری, مطهره (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-01-21)
  امروزه مناصب سیاسی و حکومتی از تنوع گسترده‌ای برخوردار است که از رهبری و زعامت عامه تا ریاست جمهوری و وزارت و سرپرستی استان‌ها را در برمی­‌گیرد. بسیاری از فقیهان و صاحب‌نظران با استناد به نصوص دینی، ذکورت را شرط ولایت و ...

 • بررسی حدود پوشش و نگاه در تفاسیر فریقین 

  طیبی, زینب (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-01-21)
  از آنجا که شبهات مطرح‌‌شده در‌‌باره پوشش زنان و مردان روبه گسترش است، شناخت علمی دیدگاه‌‌های مفسران در این‌‌باره تلاشی بایسته است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی حدود پوشش و نگاه در تفاسیر فریقین به روش توصیفی- اسنادی ...

 • نقش تعاملات زناشویی والدین و آموزش‌‌های آنان در زمینه ازدواج در پیش‌‌بینی نگرش فرزندان به ازدواج 

  روشنی, شهره (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-01-21)
  نگرش به ازدواج از پیش‌‌بینی‌‌کننده‌‌های مهم رضایت پس از ازدواج است و مطالعه آن می‌‌تواند در درک زمینه‌‌ها و علل تأخیر ازدواج مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملات زناشویی والدین و آموزش‌‌های آنان در زمینه ازدواج ...

 • اعتبارسنجی سندی و محتوایی روایات منقول درباره همت زنان 

  کهن ترابی, میثم (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-01-21)
  در برخی منابع حدیثی و تفسیری روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه چون زن از مرد خلق شده است، همت زنان، معطوف به مردان و زینت و فساد در دنیاست. پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی سندی و محتوایی این روایات به‌روش توصیفی- اسنادی و با ...

 • بررسی چالش‌‌های زنان در دوره گذار از نقش تجرد به زوجیت 

  شریعتمدار, آسیه؛ رهبری, شکرانه؛ وکیلی, مطهره (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-01-21)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش‌های زنان در دوره گذار از نقش تجرد به زوجیت، به‌روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متأهل شهر تهران با گذشت حداقل پنج‌سال از دوره زوجیت ایشان بود. افراد نمونه ...

 • بازخوانی حقوق جنسی زوجه از منظر اصول کلان اخلاقی - حقوقی 

  شاکری گلپایگانی, طوبی؛ بهرامی, لیلا (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-01-21)
  حقوق خانواده، منبعث از ارزش‌های اخلاقی است و ارتباط عمیق قواعد حقوقی و موازین اخلاقی از اصول بنیادین نظام حقوقی اسلام است. ازاین‌رو، توجه به گزاره‌‌های اخلاقی مورد نظر شارع در ساحت خانواده در تدوین احکام، قوانین و قواعد ...

 • تعیین مؤلفه‌‌های ارتباطی زنان چندنقشی دارای سلامت روان 

  نصرتی بیگ زاده, مریم؛ قمری کیوی, حسین؛ رضایی شریف, علی؛ شیخ الاسلامی, علی؛ رئیسی, لیلا (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-01-21)
  پژوهش حاضر با هدف کشف مؤلفه‌‌های ارتباطی زنانی چندنقشی دارای سلامت روان به‌روش کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. جامعه آماری شامل زنان متأهل و شاغل ساکن تبریز بود که افراد نمونه به تعداد 22 نفر، باروش نمونه‌گیری ...

 • تحلیل گونه‌‌های تزاحم اشتغال زنان و تکالیف مبتنی بر زوجیت با تأکید بر شاخصه‌‌های تقدیم اهم از منظر امامیه 

  حاجی بابایی, حمیدرضا؛ رضازاده عسگری, زهرا؛ عیدی, مهتاب (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-01-21)
  اشتغال زنان در تعریف امروزی، غالبا با ویژگی‌هایی از جمله انجام فعالیت در زمان مشخص، ‌‌دریافت مزد در قبال ساعات کار و وجود فاصله با محل زندگی همراه است که از زمینه‌های بروز تزاحم در تکالیف و حقوق می‌باشد. براى حل تزاحم در ...

 • بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن 

  فرحی, معصومه سادات؛ امیدی فرد, عبدالله؛ راغبی, محمد علی (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-01-21)
  براساس فقه و قانون، زوجه می‌تواند برای دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد. این حق در اصطلاح، حق‌حبس نامیده می‌شود و مبانی مشروعیت آن آیات، روایات، مبانی عقلی مثل قرابت نکاح با عقود معاوضی است. به‌دلیل تردید در ...