دوره 9, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی فقهی- تاریخی مسئله سه‌طلاقه در یک مجلس 

  سیفی عارف, علی؛ علوی مهر, حسین (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-07-23)
  در اسلام، طلاق از حقوق مرد به‌شمار می‌رود و مرد مجاز است دو بار همسر خود را طلاق داده و رجوع نماید و در صورت وقوع طلاق سوم، رجوع جایز نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی این پرسش که آیا سه طلاق باید در سه‌مجلس جداگانه و طبق ...

 • بازنمایی آداب همسری در قرآن با تأکید بر سیر نزول آیات 

  سترگ, طاهره؛ مهدوی راد, محمد علی؛ دهقان, مجید (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-07-23)
  پژوهش حاضر با هدف بازنمایی آداب همسری در قرآن کریم با تأکید بر سیر نزول آیات، به‌روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین ترتیب با استنباطِ مسائل حقوقی و اخلاقی در همسرداری و توجه به میزان تکرار و سیر ترتیب آنها در آیات مکی و ...

 • مبانی فقهی حقوقی الزام زوجین به درمان اختلال جنسی 

  ابراهیمی, فاطمه زهرا؛ محقق داماد, مریم السادات؛ پورعبدالله, کبری (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-07-23)
  اختلال جنسی با خروج روابط جنسی زوجین از مدار طبیعی خود سبب ایجاد آثار سوء بر حقوق متقابل زوجین از جمله حقوق جنسی زوجین می‌شود. اولین قدم در برخورد با اختلال جنسی اقدام به درمان است، اما ممکن است بیمار به دلایل مختلفی از ...

 • بررسی و تبیین نقش سیاسی حضرت خدیجه (س) در گسترش اسلام 

  سخا, اسمعیل؛ رفیعی, امیر تیمور؛ لولوئی, کیوان؛ قریشی کرین, سید حسن (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-07-23)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل نقش سیاسی حضرت خدیجه (س) در گسترش اسلام  انجام شد. بدین منظور کلیه منابع تاریخی مربوطه مطالعه و به‌شیوه توصیفی- تحلیل بررسی شد. با توجه به اینکه در عصر جاهلیت و در صدر اسلام، در جامعه عربستان ...

 • حق خانواده در خلال مخاصمات مسلحانه بین‌المللی؛ با تأکید بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه اسلامی 

  راغبی, محمد علی؛ آقایی نژاد, سمیه؛ خدابنده, داود (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-07-23)
  حقوق بین­‌الملل ­بشردوستانه به‌عنوان عامل حقوقی منع‌­کننده و تحدید­کننده طرفین مخاصمات بین‌­المللی-فارغ از مشروعیت توسل به زور- سعی در کاهش آثار پسینی مخاصمات دارد. دراین‌میان، خانواده، فارغ از رتبه‌­بندی اهمیت حفظ آن بر ...

 • مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارت های زندگی در افزایش رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق سازش نیافته 

  برهانی کاخکی, مریم؛ نریمانی, محمد؛ موسی زاده, توکل (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-07-23)
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی-رفتاری و آموزش مهارت‌های زندگی در افزایش رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق سازش‌نیافته به‌روش نیمه‌آزمایشی  با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری ...

 • مؤلفه‌های والدگری دوره نوجوانی؛ مبتنی بر منابع اسلامی 

  ساطوریان, سیدعباس؛ احمدی, محمدرضا؛ رفیعی هنر, حمید؛ طهماسیان, کارینه (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-07-23)
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های والدگری دوره نوجوانی بر اساس منابع اسلامی به‌روش ترکیبی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش نخست، با استفاده از روش داده‌بنیاد و براساس واحد تحلیل معنایی، منابع اسلامی بررسی شد و از میان بیش از ...

 • مقایسه اثربخشی سطوح مختلف آموزش برنامه غنی‌سازی زندگی زناشویی با توجه به آموزه‌های روان‌شناختی اسلامی بر کیفیت زندگی زناشویی زوجین 

  هاشمی باباحیدری, سید نجف؛ احمدی, رضا؛ شریفی, طیبه؛ غضنفری, احمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-07-23)
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی سطوح مختلف آموزش برنامه غنی‌سازی زندگی زناشویی مبتنی بر آموزه‌های روان‌شناختی اسلامی بر کیفیت زندگی زناشویی به‌روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری انجام ...

 • تدوین برنامه اسلامی غنی‌سازی صمیمیت زناشویی و اثربخشی آن بر صمیمیت و رضامندی زناشویی 

  ثناگویی زاده, محمد (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-07-23)
  پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه غنی‌سازی صمیمیت زناشویی با رویکرد اسلامی و اثربخشی آن بر دو متغیر صمیمیت و رضامندی زناشویی به‌روش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری شامل زوجین شهر ...