نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحیدری زاده, نسرینfa_IR
dc.contributor.authorاسمعیلی, زهرهfa_IR
dc.contributor.authorفرج الهی, مهرانfa_IR
dc.contributor.authorصفایی, طیبهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T20:24:53Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T20:24:53Z
dc.date.available1399-07-08T20:24:53Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T20:24:53Z
dc.date.issued2018-03-21en_US
dc.date.issued1397-01-01fa_IR
dc.date.submitted2018-06-25en_US
dc.date.submitted1397-04-04fa_IR
dc.identifier.citationحیدری زاده, نسرین, اسمعیلی, زهره, فرج الهی, مهران, صفایی, طیبه. (1397). طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت اخلاقی متناسب با ویژگیهای دانش آموزان دوره ابتدایی ایران با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. نشریه پژوهش در نظام های آموزشی, 12, 231-247.fa_IR
dc.identifier.issn2383-1324
dc.identifier.urihttp://www.jiera.ir/article_64998.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/87716
dc.description.abstractیکی از مسائل مهم، که تعلیم و تربیت معاصر با آن رو به‏روست، مسئله تربیت اخلاقی است. اهمیت تربیت اخلاقی در نظام‌ آموزش و پرورش بخصوص دوران ابتدایی امری بدیهی و غیر قابل انکار است و تربیت اخلاقی نیز بخشی از برنامه تربیتی است که عهده دار شکوفایی استعداد های علمی و عملی اخلاقی دانش آموزان است.  روش : پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی _تحلیلی و روش آن بطور ویژه «روش تحلیل محتوای کیفی» است. برای شناسایی وضعیت موجود تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی، داده های اولیه الگو با استفاده از تحلیل محتوی کیفی و سندکاوی به دست آمد. برای انتخاب نمونه های مصاحبه از روش نمونه گیری هدفمند و به طور مشخص از تکنیک گلوله برفی که با مشارکت 15 نفر از متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش و با در نظر گرفتن « معیار اشباع نظری » استفاده شد . یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از مصاحبه با استفاده از کدگذاری انتخابی مورد تحلیل و الگوی نهایی در قالب چهار عنصر اهداف (در حیطه شناختی، عاطفی و مهارتی) ،اصول، محتوا و روش های آموزشی تنظیم شد.از جمله ویژگی های این الگو می توان به بومی بودن ، توجه به ویژگی های مخاطبان ، علمی بودن ، اختصاصی بودن ، سادگی ، بدیع بودن ، واقع نگری، نگاه تربیتی و رویکرد فعال در آموزش و یادگیری اشاره کرد .fa_IR
dc.format.extent483
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن پژوهش های آموزشی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه پژوهش در نظام های آموزشیfa_IR
dc.relation.ispartofjieraen_US
dc.subjectاعتباریابیfa_IR
dc.subjectالگوfa_IR
dc.subjectتربیت اخلاقیfa_IR
dc.subjectدوره ابتداییfa_IR
dc.subjectسند تحول آموزش و پرورشfa_IR
dc.titleطراحی و اعتباریابی الگوی تربیت اخلاقی متناسب با ویژگیهای دانش آموزان دوره ابتدایی ایران با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورشfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentمربی ، دانشجوی دکتری تخصصی ، گروه علوم تربیتی ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار،گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور ، تهران،fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.spage231
dc.citation.epage247


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد