دوره 3, شماره 3

 

ارسال های اخیر

  • تهیه نانورُس اصلاح شده برای استفاده در نانوکامپوزیتهای اپوکسی- رس 

    خویینی ها, مهدی؛ بازگیر, سعید؛ تمیزی فر, مرتضی؛ ارزانی, کاوه (انجمن سرامیک ایران, 2007-11-01)
    نتایج مطالعات انجام شده در زمینه‌ ساخت نانوکامپوزیتهای اپوکسی- رس نشان داده که خواص مکانیکی نانوکامپوزیتها علاوه بر خلوص نانورس، به میزان سازگاری آن و رزین اپوکسی بستگی دارد. از آنجا که دستیابی به ساختار پرپرشده[1] نانورس ...

  • کاربرد نیمه هادی ها در نانوبیوحسگرها 

    کریمی, میثم؛ ربیعی, محمد؛ بداغی, مسعود (انجمن سرامیک ایران, 2007-11-01)
    با توجه به اهمیت نانوبیو­حسگرها در صنایع و مراکز تحقیقاتی در این مقاله سعی شده است روش­های عملکرد و تولید نانوبیو­حسگرها مورد بررسی  قرار گیرد. به دلیل استفاده گسترده از نانو بیو حسگرهایی که بر اساس آشکار­سازی نوری فعالیت ...