دوره 1, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • استفاده از کامپوزیتهای سرامیک-فلز با قابلیت هدایت یونی در کاتد پیلهای سوختی اکسید جامد (SOFC) 

  میرفخرایی, بهزاد؛ امیر مقصودی پور, امیر؛ رئیسی دهکردی, بابک؛ مضطرزاده, فتح ا... (انجمن سرامیک ایران, 2005-11-01)
  پیلهای سوختی ابزاری هستند که انرژی شیمیایی سوخت را به طور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند, از این رو, بازده بالاتری از روش­های ترمومکانیکی دارند و اثر آنها بر محیط زیست بسیار ناچیز است. پیلهای سوختی اکسید جامد از ...

 • سنتز نانو پودر‌های سرامیکی به روش هیدروترمال 

  خطیبی, الهام؛ اکبر شاهی-, پریسا؛ خوش اخلاق, پرستو؛ سرپولکی, حسین (انجمن سرامیک ایران, 2005-11-01)
  تکنیک هیدروترمال در سالهای اخیرمنجر به پیشرفتهای شگر فی در زمینه سنتز پودر شده است ولی در مورد تعریف دقیق آن اتفاق نظری وجود ندارد. بطور کلی معنی لغوی هیدروترمال به آب گرم و اثر گرمائی آن در تولید چشمه ها و مواد معدنی و ...

 • مطالعه مراحل، ساخت و طریقه کارکرد اجزاء واکنشگر مبدل سرامیکی کاهنده آلاینده های گازی وسایل موتوری 

  ارزانی, کاوه؛ سعیدنژاد, سید کاظم (انجمن سرامیک ایران, 2005-11-01)
  آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ تبدیل به مقوله ای بیماری زا گشته که مقابله با آن یافتن یک راه حل مناسب را ایجاب می نماید. امروزه در کشورهای صنعتی استفاده از مبدلهای کاهنده آلاینده های گازی وسایل موتوری بعنوان راه حلی مناسب ...

 • بهبود خواص الکتریکی برقگیرهای اکسید روی در اثر استفاده از پودرهای نانومتری 

  هوشیارفرد, محمد علی؛ نوائی الوار, حسن؛ نعمتی, زیارتعلی؛ فقیهی ثانی, محمدعلی (انجمن سرامیک ایران, 2005-11-01)
  با توجه به اثرات بسیار مفید کاهش اندازه دانه‌ها بر خواص قرص­های برقگیر که در تحقیقات گوناگون گزارش شده است، برقگیر اکسید روی از پودر نانومتری تهیه شده به روش آسیاب تولید شد. پودر مورد استفاده برای ساخت برقگیر توسط آسیاب ...