دوره 6, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • مروری بر سرامیکهای هسته ای 

  احمدی, علی؛ هم نبرد, زهره؛ رحیمی, رفیع علی (انجمن سرامیک ایران, 2010-11-01)
  با توجه به نیاز روز افزون به انرژی هسته ای در سالهای اخیر، در این نوشتار سعی شده است با مروری بر کاربردهای مهم سرامیکها در حوزه هسته ای، آشنایی بیشتری یرای علاقمندان و متخصصین فراهم گردد. کاربردهای مورد اشاره شامل استفاده ...

 • بررسی اثر جوانه زاهای P2O5 و ZrO2 بر قابلیت تبلور و ریزساختار شیشه سرامیک های دندانی لیتیم دی سیلیکاتی 

  خلخالی, زهرا؛ کاسپاری مارقوسیان, واهاک؛ افتخاری یکتا, بیژن (انجمن سرامیک ایران, 2010-11-01)
  هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر جوانه زاهای P2O5 و ZrO2، بر قابلیت تبلور و ریزساختار ترکیبی از سیستم Li2O-SiO2  با اکسیدهای اضافی، طی دو نوع عملیات حرارتی متفاوت بود. برای این منظور از آزمون های DTA، XRD و SEM استفاده شد. ...

 • ساخت انگوب با ضریب انبساط حرارتی مناسب جهت هماهنگ نمودن لعاب با بدنه سفید پخت کاشی دیوار دو پخت 

  نقیبی, ساناز؛ جمشیدی, امین؛ کاظمی, ارغوان؛ نعمتی, علی (انجمن سرامیک ایران, 2010-11-01)
  در فرآیند تولید کاشی دیوار دو پخت با بدنه­های سفید، معمولا به دلیل تفاوت ضریب انبساط حرارتی لعابهای فریتی و بدنه، محصول نهایی با تاب محدب حاصل می­شود. کنترل این تاب از طریق کوره پخت بیسکویت باعث بروز مشکلاتی می­گردد. در ...