دوره 7, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • شبیه‌سازی و پیش‌بینی ترکنندگی لعاب خام روی بدنه کاشی انگوب‌خورده با استفاده از شبکه عصبی 

  خویینی ها, محمد؛ عابدینی, محمد؛ محبی, مسعود (انجمن سرامیک ایران, 2011-11-01)
  برای ایجاد چسبندگی مناسب بین لعاب و بدنه بیسکوییتی، باید لعاب در حالت خام چسبندگی مناسبی روی بدنه داشته باشد. میزان این چسبندگی به عوامل متعددی وابسته است که از مهمترین آنها درصد آب، افزودنی‌ها و زبره لعاب است. در این تحقیق ...

 • بررسی ساختار سیمان ژئوپلیمری با پراش اشعه ایکس و FTIR 

  اسدی, محمد؛ نقی زاده, رحیم؛ نعمتی, علی؛ ارزانی, کاوه (انجمن سرامیک ایران, 2011-11-01)
  سیمان ژئوپلیمری از مخلوط کردن مواد طبیعی آلومینو سیلیکاتی یا پسماندهای صنعتی با فعال سازه ای قلیایی تهیه می گردد. اهمیت این سیمان در کاهش مسائل محیط زیست حاصل از خروج دی اکسید کربن در هنگام تولید سیمان پرتلند و خواص برجسته ...

 • بررسی مکانیزم عملکرد و روشهای تولید کاتالیستهای جذب و احیاء گاز NOx (NSR) 

  سعیدی, محسن؛ سرپولکی, حسین (انجمن سرامیک ایران, 2011-11-01)
  :  کاتالیستهای جذب و احیای گاز NOx (NSR) جهت بدام انداختن و حذف گاز آلاینده NOx که عموماً از سوختن سوخت های فسیلی بویژه در خودروها حاصل می شود، تولید و توسعه یافتند. کاتالیست های NSR تحت شرایط چرخه ای سوخت رقیق و سوخت غلیظ ...