پژوهش های روابط بین الملل

ارسال های اخیر

 • آمریکای در حال دگرگونی: روندهای داخلی و چرخش در سیاست خارجی 

  نعمت پور, علی؛ رییسی نژاد, آرش (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-11-22)
  پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در نوامبر ۲۰۱۶ ترمزی در برابر تکانه منطقه‌ای و بین‌المللی برآمده از برجام بود. برجام می‌توانست سرآغازی برای همکاری‌های میان ایران و آمریکا-غرب در منطقه غرب آسیا، به ویژه در مبارزه با داعش، ...

 • واکاوی ابعاد جنگ روسیه و اوکراین از منظر واقع‌گرایی تهاجمی 

  نیاکوئی, امیر؛ شجاعی, امیر رهام (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-11-22)
  اروپا با حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 شاهد بزرگترین درگیری نظامی پس از جنگ جهانی دوم بود. بررسی وقایع و شکاف‌های داخلی این کشور از یک سو و همچنین بررسی متغیر اوکراین در تعاملات بین روسیه و آمریکا وکشورهای اتحادیه ...

 • حضور اسرائیل در خلیج‌فارس و تأثیر آن بر معادلات سیاسی-امنیتی منطقه 

  لطفی, میلاد؛ نورمحمدی, مرتضی (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-11-22)
  توافق ابراهیم با تسهیل عادی‌سازی رابطه میان اسرائیل، امارات متحدۀ عربی و بحرین، زمینۀ حضور اسرائیل را در منطقۀ راهبردی خلیج‌فارس فراهم آورده است. یکی از دلایل حضور اسرائیل در خلیج‌فارس تصور جمعی از تهدید ایران از سوی اسرائیل ...

 • تنازع گفتمانی اسلام گرایی و مارکسیسم در روند انقلاب اسلامی 

  یوسفیان اهری, حمید؛ مرادی, عباس (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-11-22)
  این مقاله در جهت پاسخ به چگونگی برتری اسلام‌گرایی در مواجهه با گفتمان مارکسیسم در فرایند انقلاب اسلامی ایران، به نظریه تحلیل گفتمان متوسل شده و از مبانی معرفتی و ابزارهای مفهومی آن استفاده کرده است. از این منظر، اسلام‌گرایی ...

 • مذاکرات هسته‌ای آمریکا و کره شمالی از منظر رویکرد امنیت هستی‌شناختی 

  عمادی, سید محسن؛ قربانی, ارسلان؛ منوری, سیدعلی (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-11-22)
  آغاز دوستی رهبران آمریکا و کره شمالی در 2018 که منجر به سه دیدار مستقیم میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون شد احتمال خاتمه بحران هسته‌ای کره شمالی را تقویت کرد اما این دیدارها کره شمالی را از ادامه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ...

 • ارزیابی و پیشنهادات سیاست‌گذاری فضای سایبر در جمهوری اسلامی ایران 

  دهقانی, علی اصغر؛ پوراحمدی میبدی, حسین؛ ناصری, مجتبی (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-11-22)
  در حالی‎که نگاه کلاسیک (در قالب رئالیسم و شاخه‎های آن)، قدرت را محدود به عرصه‎های عینی تلقی می‌کرد، ظهور و بروز فن‎آوری‎های جدید و از جمله فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات، هم ایجاد قدرت از طریق دانش و هم تولید ثروت از طریق فضای ...

 • مطالعه تطبیقی دیپلماسی اقتصادی چین و ژاپن 

  فاخری, مهدی (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-11-22)
  دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین و ژاپن از اهمیت زیادی برخوردار است . ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به پیروی از سیاستهای توسعه ای آمریکا پرداخت در حالی که چین به دنبال الگوی درون زای توسعه رفت و سپس به "سوسیالیسم بازار" رو ...

 • تأثیر امنیتی‌سازی مهاجرت بر تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در ارائه کمک‌های توسعه‌ای 

  صباغیان, علی؛ سینگ, راج دیپ (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-11-22)
  اتحادیه اروپا در ارائه کمک‌های توسعه‌ای در جهان پیشرو است و حدود نیمی از کمک‌های توسعه‌ای جهان را اعضای این اتحادیه تأمین می‌کنند. در این میان، بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان این کمک‌ها بیشتر در میان همسایگان اتحادیه اروپا یافت ...

 • رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جنگ اوکراین؛ دستاوردها و چالشها 

  رومی, فرشاد؛ آل سید غفور, سید محسن (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-11-22)
  با فروپاشی نظام دو قطبی و تشدید دشمنی آمریکا علیه ایران، گرایش به شرق در سیاست خارجی به اولویت راهبردی ایران تبدیل شد. در این میان، ایران در مواجهه با تهدیدات غرب و با آرزوی شکلگیری جهان چند قطبی، رقابت تاریخی خود با روسیه ...

 • انقلاب اسلامی و بازسازی تمدن نوین اسلامی 

  اخروی, فاطمه (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-03-21)
  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بازیابی تمدن اسلامی مورد توجه محققان قرار گرفته است. از  بین رفتن و افول تمدن و افزایش آگاهی تمدنی در پی گسترش امکانات اطلاعاتی و ارتباطاتی در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأثیر ...

 • جایگاه سازمان های بین المللی در سازوکار موازنه نرم در عصرپساجنگ سرد 

  رنجکش, محمد جواد؛ برناه, فرزانه (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2022-12-22)
  ساختار نظام ‌بین‌الملل پس از جنگ سرد، به زعم عده‌ای از اندیشمندان نوعی ساختار تک‌-تک /چندقطبی است که در آن آمریکا قدرتی بلا‌منازع بوده و در این نظام، برقراری موازنه سخت سنتی علیه تنها ابرقدرت امکان‌پذیر نمی‌باشد. به همین ...

 • بررسی حقوق جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی 

  نیازی, یوسف؛ میرعباسی, سید باقر؛ سلطان احمدی, جلال (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2022-07-23)
  پژوهش حاضر در صدد بررسی حقوق جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی حقوق جهانگرد خواهد پرداخت. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و ...

 • بازتاب تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی شهر نشینی در امپراتوری اشکانی در مسکوکات 

  باصری, خدیجه؛ منشی زاده, مجتبی؛ ظاهری, آمنه (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2020-05-21)
  دوران عصر تاریکی که از زمان گودرز اول تا فرهاد سوم بوده است با توجه به منابع بدست آمده، اشکانیان از لحاظ نژادى به قبیله" داهه" Dāhe یکى از اقوام کو چ رو منطقه ماورا ءالنهر و دشتهاى جنوب سبیرى باز میگردد. بر اثر فشار اقوام ...

 • دین و توسعه در ترکیه : برآیند عقلانیت نهادی 

  مالمیر, مریم؛ بهرامی, سیامک؛ سعیدی نژاد, حمید رضا؛ رنجبر, ایرج؛ مرادی, علی (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2022-07-23)
  ترکیه در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی توانسته با سهولت بیشتری با مدرنیسم غرب کنارآید. نخستین تلاشهای فکری برای آشتی میان سنن اسلامی با مدرنیته و توسعه به سبک غربی ، ابتدا در قرن نوزدهم در ترکیه بوجود آمد .ترکیه به عبارتی ...

 • جایگاه سازمان های بین المللی در سازوکار موازنه نرم در عصرپساجنگ سرد 

  رنجکش, محمد جواد؛ برناه, فرزانه (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-08-23)
  ساختار نظام ‌بین‌الملل پس از جنگ سرد، به زعم عده‌ای از اندیشمندان نوعی ساختار تک‌-تک /چندقطبی است که در آن آمریکا قدرتی بلا‌منازع بوده و در این نظام، برقراری موازنه سخت سنتی علیه تنها ابرقدرت امکان‌پذیر نمی‌باشد. به همین ...

 • واکاوی همگون سازی یا همگون شدن با رویکرد به ارزش، هویت و فرهنگ متمایز در گستره‌ی جهانی 

  فلاح زرگران, رسول؛ فقیه حبیبی, علی؛ صداقتی, کیوان (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-08-23)
  یکی از چالش‌های پیش رو در حوزه جهانی شدن فرهنگ، بحث همگون سازی یا همگون شدن فرهنگ است. در مباحث همگرایی و همگونی فرهنگی اغلب به جهانی‌سازی و همگون سازی توجه شده است نه بررسی فرایند همگون شدن فرهنگ‌ها که با پذیرش همگانی و ...

 • کنش عربستان سعودی پیرامون نفوذ در آسیای مرکزی: چالش‌ها و فرصت‌ها برای نظم امنیتی منطقه‌ای و جایگاه ایران (2021-1991) 

  بهرامی مقدم, سجاد؛ ریحانی کلاچاهی, رضا (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-08-23)
  عربستان تلاش دارد تا به رهبری در جهان اسلام و جایگاه یک قدرت منطقه ای دست یابد. این کشور، یک رژیم سنتی طرفدار اسلام حنفی-سلفی، حامی رژیم‌های سنتی و جریانات بنیادگرای سلفی در منطقه خاورمیانه است. تسری نقش حمایت گر عربستان ...

 • استقلال دادستان دیوان کیفری بین المللی و نظارت بر عملکرد تعقیبی و تحقیقی وی 

  تختائی نژاد, سیروس؛ رجبی, اکبر؛ گل خندان, سمیرا (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2022-12-22)
  یکی از مباحث اساسی در جریان مذاکرات کنفرانس رم بحث استقلال دادسرا و دادستان و نحوه تعامل آنها با سایر ارکان دیوان بوده است. دادستان پس از اطلاع از ارتکاب جرائم مشمول صلاحیت دیوان براساس مکانیسم پیش بینی شده در اساسنامه و ...

 • فرصت‌ها و چالش‌های حضور انجمن‌های علمی ایران در مجامع بین‌المللی 

  کیا, امیر؛ عباسی, بیژن؛ گرجی ازندریانی, علی‌اکبر؛ نجابت خواه, مرتضی (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2022-04-21)
  علی رغم خصوصیت جهانی علم و تبعا توسعه علمی، در ایران به طور کلی مفهوم توسعه در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده و بر همین اساس انجمن های علمی نیز که در خدمت توسعه علم هستند باید در جهت خصوصیات اسلامی و بومی جامعه ...

 • جنگ هیبریدی روسیه در منازعه 2022 اوکراین 

  شکوهی, سعید؛ کریمی پرشه, سجاد (انجمن ایرانی روابط بین الملل, 2023-08-23)
  جنگ هیبریدی‌ که روسیه به‌دنبال بحران کریمه در سال 2014 بر علیه اوکراین آغاز کرده بود، در جنگ ۲۰۲۲ به اوج خود رسید و مسکو در جریان عملیات نظامی علیه کی‌یف از تاکتیک‌های هیبریدی گوناگونی بهره گرفته است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر ...

View more