دوره 6, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • مروری نظام‌مند بر ادبیات تصمیم‌گیری جمعی 

  میرباقری, سید محسن؛ رفیعی آتانی, عطاءا..؛ پارسانژاد, محمدرضا (انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران, 2021-09-23)
  تصمیم‌گیری جمعی فرآیندی است که گروهی از افراد برای دستیابی به بهبود وضعیت خود از طریق تحقق بخشیدن به هدفشان، در مورد یک مسئله خاص تصمیم واحدی می‌گیرند. تصمیم‌گیری جمعی به عنوان یکی از روش های مهم دستیابی به تصمیم بهینه ...

 • ارزیابی کارایی سود فرآیندهای دو مرحله‌ای در حضور عوامل نامطلوب 

  نعمتی زاده, مریم؛ امیرتیموری, علیرضا؛ کردرستمی, سهراب؛ واعظ قاسمی, محسن (انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران, 2021-09-23)
  مدیریت فرآیندهای تولیدی به منظور کاهش هزینه و افزایش درآمد و سود از عوامل مهم و ضروری برای رسیدن به موفقیت در امور اقتصادی و به‌دنبال آن رضایت مدیران و مشتریان است. در این راستا به ‌کارگیری یک روش مناسب به منظور بررسی ...

 • ارائه مدلی بر پایه مدل پروفایل کارایی ورودی جهت ارزیابی کیفیت عملکرد مراکز آموزش عالی 

  منصوری, احسان؛ فضلی, لیلا (انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران, 2021-09-23)
  مراکز آموزش عالی محور توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی جوامع بشری می‌باشند؛ در نتیجه ارزیابی کارایی آنها توجه فراوانى را در سطح بین‌المللى به خود معطوف نموده است. مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به سبب ...

 • پیکربندی زنجیره تأمین مبتنی بر قیمت‌گذاری پویا و بهینه‌سازی استوار 

  کایدپور, فرجام؛ امیری, مقصود؛ الفت, لعیا؛ پیشوایی, میرسامان (انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران, 2021-09-23)
  افزایش سطح پیچیدگی سیستم‌های تولیدی و همچنین شدت گرفتن رقابت در فضای کسب و کار، باعث شده است تا مسئله عدم‌قطعیت، به یکی از مشکلات اساسی زنجیره‌های تأمین تبدیل شود. پژوهش حاضر، با هدف مدیریت توأمان عدم‌قطعیت پارامترهای عرضه ...

 • تسطیح منابع پروژه تحت شرایط فازی-تصادفی 

  خالدیان, فرنوش؛ مومنی, منصور (انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران, 2021-09-23)
  با توجه به نقش مهمی که منابع در موفقیت یا شکست پروژه‌ها بازی می‌کنند، در 60 سال اخیر پژوهش‌های بسیاری در زمینه تسطیح منابع انجام گرفته است. نخستین پژوهش‌ها شرایط اجرای پروژه را قطعی در نظر گرفتند ولی پژوهش‌های بعدی به سمت ...

 • مدلسازی مسئله چندهدفه فازی انتخاب تامین‌کننده با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی و ریسک خریدار 

  حاجیان حیدری, مجتبی (انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران, 2021-09-23)
  انتخاب تامین کننده یکی از مسائل کلیدی در مدیریت زنجیره تامین است که با استفاده از آن شرکت ها می توانند تامین‌کنندگان مناسب را شناسایی و ارزیابی کنند. اهداف مختلفی در انتخاب کنندگان می تواند در نظر گرفته شود که گاه با یکدیگر ...

 • طراحی مدل پیش بینی چرخه عمر محصول با رویکرد ترمودینامیک 

  خشویی, امیر حسین؛ خداداد حسینی, سید حمید؛ کلابی, امیر محمد (انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران, 2021-09-23)
  هدف از این مطالعه ادغام مدل های بازاریابی مرتبط و ایجاد یک مدل برای فعالیتهای بازاریابی سلسله مراتبی جهت شناسایی سطوح مختلف فعالیت های مورد نیاز در مراحل گوناگون چرخه عمر محصول می باشد. در این مطالعه به منظور تشریح پدیده ...

 • رویکرد استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه جهت طراحی و تدوین استراتژی‌های کلان سازمانی (مورد مطالعه: شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی) 

  خسروانی, فرزانه؛ سیاهکالی مرادی, جواد؛ آذر, عادل؛ گلاب کش, مهران (انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران, 2021-09-23)
  پیچیدگی‌های موجود در مسئله تدوین استراتژی برای شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی موجب بروز دشواری‌ها و عدم هماهنگی در اجرای استراتژی‌های پیشین در این شرکت شده است. روش‌های ساختاردهی، امکان شناخت مسئله را به‌صورت فرآیندی ...

 • رقابت بین دو زنجیره تامین با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت و زمان تدارک با استفاده از رویکرد نظریه بازی‌ها 

  دری, محسن؛ جعفری اسکندری, میثم؛ چهارسوقی, سید کمال (انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران, 2021-09-23)
  چکیدهامروزه استفاده از نظریه بازی‌ها در زمینه مدیریت زنجیره تأمین بسیار مرسوم است. از نظریه بازی‌ها نه تنها در قیمت‌گذاری کالاها در زنجیره تأمین، بلکه در مباحث مربوط به تبلیغات و بررسی تعامل اعضای زنجیره تأمین استفاده ...

 • ارائه مدلی جهت تبیین نظام تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی استان کردستان 

  کریمی, محمدسلیم؛ صلواتی, عادل؛ زارعی, بهروز؛ احمدی, کیومرث (انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران, 2021-09-23)
  در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم‌گیری نیز شرایطی را به وجود آورده که زمان تعامل و تعمق و تصمیم‌گیری را برای مدیران کوتاه نموده است. در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ ...