دوره 12, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • مفهوم معنویت سازمانی در مطالعات سازمان و مدیریت و دیدگاه‌های پیرامون آن 

  کاظم پوریان, سعید؛ محمدی, فاطمه؛ توکلی, عبدالله (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-06-22)
  هدف:  در دهه‌های اخیر، پژوهش‌های مختلفی در حوزه معنویت سازمانی انجام گرفته است و طی این پژوهش‌ها مشخص شده که ابعاد و خصوصیات آن، وابسته به دیدگاه مورد استفاده است. معنویت سازمانی از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد: معنویت ...

 • الگوی بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی در نهادهای انقلابی 

  زارعی, مصطفی؛ احمدی, محسن؛ سلگی, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-06-22)
  هدف: هدف پژوهش تدوین الگوی بهره‌وری سرمایۀ انسانی در نهادهای انقلابی است، که از نظر هدف کاربردی - توسعه‌ای و از نظر روش آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی طبقه‌بندی می‌شود.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: جامعۀ آماری در بخش کیفی، خبرگان سازمانی حوزۀ ...

 • نوع‌شناسی رفتار سازمانی کارکنان خشنود سازمان‌های فرهنگی براساس ابعاد باورمندی و انواع رفتارفردی 

  کیوان‌آرا, امیر؛ اعتباریان, اکبر؛ رشیدپور, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-06-22)
  هدف: هدف نوشتار حاضر نوع شناسی رفتار سازمانی کارکنان خشنود سازمانهای فرهنگی بر اساس ابعاد باورمندی و انواع رفتار فردی است.طراحی/ روششناسی/ رویکرد: جامعه هدف کارکنان سازمانهای فرهنگی کشور بودند که در راستای تحقیق، کارکنان ...

 • تدوین الگوی جبران خدمت بهره ور محور (مورد مطالعاتی: بانک ملی ایران) 

  محمد باقری, محسن؛ اعتباریان, اکبر؛ تقی پور, فائزه (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-06-22)
  هدف:   الگوی جبران خدمت باید به گونه ای تدوین شود که پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی کارکنان بوده و منجر به ارتقای بهره وری آنان شود‌‌. بنابراین، هدف از این پژوهش تدوین الگوی جبران خدمت بهره ور محور در بانک ملی ایران ...

 • شناسایی و تبیین پیشایندها‌ و ‌ پسایند‌های رفتارفرقه‌گرایانه سازمانی با استفاده از رویکرد دلفی ‌ 

  عارف نژاد, محسن؛ موسوی, سیده نسیم؛ موید, انیس؛ پیری, محمد (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-06-22)
  هدف: فرقه‌گرایی در سـازمان می‌تواند به افزایش تعارض سازمانی و کاهش مشارکت اجتماعی منجر شود. با این توضیح که اگر تفاوت‌های فرهنگـی بین کارکنان به‌خوبی مدیریت نشوند، می‌توانند سبب سوءتفاهم و تعارض در محل کار شوند. هدف اصلی ...

 • فهم پدیده ناتوانی آموخته‌شده و شناسایی عوامل شکل‌دهنده آن در سازمانهای دولتی 

  قاسم‌ پور, حامد؛ شیری, اردشیر؛ یاسینی, علی (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-06-22)
  هدف:  هدف اصلی تحقیق حاضر فهم چیستی و چرایی پدیده ناتوانی آموخته‌شده در سازمان‌های دولتی بوده است. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: روش‌‌شناسی تحقیق، استفاده از روش ترکیبی اکتشافی شامل دو مرحله کیفی و کمی بود. بخش کیفی از طریق ...

 • تبیین مدل خط مشی گذاری باز در تحقق اصول دولت باز 

  نصوحی, مرتضی؛ اعتباریان, اکبر؛ هادی پیکانی, مهربان؛ ابراهیم زاده, رضا (دانشگاه شهید بهشتی, 2021-06-22)
  هدف:  در این پژوهش هدف آن است که ضمن بررسی مفهوم دولت‌باز و تبیین مدل خط‌ مشی‌ گذاری ­باز، این مدل به‌عنوان پشتیبان مفهوم دولت‌باز تبیین گردد.طراحی/روش شناسی/رویکرد: در این پژوهش از روش فراترکیب تفسیری ـ انتقادی استفاده ...