نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorدوفصلنامه زبان و ادبیات فارسیfa_IR
dc.date.accessioned1400-12-14T09:13:33Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-03-05T09:13:44Z
dc.date.available1400-12-14T09:13:33Zfa_IR
dc.date.available2022-03-05T09:13:44Z
dc.date.issued2021-07-01en_US
dc.date.issued1400-04-10fa_IR
dc.identifier.citationدوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی. (1400). شناسنامه علمی مجله. دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی, 29(90), 1-6.fa_IR
dc.identifier.issn2476-6925
dc.identifier.issn2476-6941
dc.identifier.urihttp://jpll.khu.ac.ir/article-1-4037-other.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/865415
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.relation.ispartofدوفصلنامه زبان و ادبیات فارسیfa_IR
dc.relation.ispartofPersian Language and Literatureen_US
dc.subjectتخصصيfa_IR
dc.titleشناسنامه علمی مجلهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.citation.volume29
dc.citation.issue90
dc.citation.spage1
dc.citation.epage6


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد