دوره 22, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • چگونگی تطبیق فرایند و ساختارِ مسئله‌مندیِ وضعیت جامعه‌شناسی در ایران 

  خسروی, علی؛ معمار, ثریا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-03-21)
  وضعیت جامعه ­شناسی در ایران یکی از پرشمارترین جایگاه ­های موضوعیِ مطالعات را شکل داده است اما با این حال این مطالعات در حدودِ توضیحِ نابسندۀ ساختار وضعیت مسئله­ گون جامعه ­شناسی در ایران متوقف شده، و کمتر قادر به توضیح ...

 • ملوک‌الطوایفی، دولتِ ملی یا دولت ملت: واکاوی فهم دولت- ملت در اندیشۀ روشنفکران دورۀ قاجار 

  احمدنژاد, ئاکو؛ احمدی, یعقوب؛ ادریسی, افسانه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-03-21)
  مقدمه: پرسش اساسی مطالعه حاضر پیرامون واکاوی مفهوم دولت مدرن در اندیشه‌های متفکران دوره قاجار و  نوع نگاه هنجاری آن‌ها در زمینه تعریف محدوده و چارچوب دولت مدرن مدون شده است.هدف و روش: مطالعه حاضر در چاچوب جامعه‌شناسی تاریخی ...

 • تاثیر سیاست‌های اجتماعی بر بارداری ناخواسته در میان زنان در جنوب شهر تهران 

  مختاری نیا, زهرا؛ جعفرزاده پور, فروزنده؛ شاوردی, تهمینه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-03-21)
  هر نوع سیاست‌گذاری اجتماعی مستلزم شناسایی دقیق موضوع است. ایران در طی دهه‌های مختلف سیاست‌های متفاوتی در ارتباط با کنترل جمعیت اتخاذ و اجرا نموده است. این سیاست‌ها و اقدامات و برنامه‌های مرتبط با آن‌ها تاثیرات و پیامدهای ...

 • مطالعه نقش مستقیم و غیر مستقیم باسوادی بزرگ‌سالان دوره زمانی 1970 تا 2009 میلادی بر ادراک فساد در دهه اخیر 

  احمدی, حسین؛ حاضری, علی محمد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-03-21)
  در ریشه‌یابی فساد به عوامل متعددی توجه شده لیکن در مورد عامل باسوادی بزرگ‌سالان مطالعه محدودتری صورت گرفته است. هدف این تحقیق مطالعه تأثیر عامل باسوادی بزرگ‌سالان و مکانیسم‌های واسط در کاهش فساد است. مطالعه با استفاده از ...

 • بررسی ترانه‌های سیاسی در دوره پهلوی ( 1320 – 1357 ) 

  محمدپور, محمد امین؛ بابا صفری, علی اصغر؛ ستوده, غلامرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-03-21)
  ترانه‌ها به دور از پیچیدگی برای درک پیام‌ها، با استفاده از زمینه جذب کننده موسیقی توانسته‌اند پیام‌‌رسان هنری موثری برای عامه مردم باشند. پژوهش در ترانه‌ها به علت خاستگاه مردمی آن شیوه‌ای کارآمد برای فهم فرهنگ جامعه است، ...

 • ظهور و زوال بازارِ کرمانشاه در سدة سیزدهم 

  قلی پور, سیاوش (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-03-21)
  این مقاله به بررسی شرایط ظهور و زوال بازار کرمانشاه و نقش آن در ایالت کرمانشاهان در سدۀ 13 خورشیدی می‌پردازد. رویکرد نظری 400مقاله مبتنی بر آراء «کارل پولانی» است. روش پژوهش تاریخی و فنون گردآوری داده بررسی اسناد و مشاهدۀ ...