نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمنصوربقایی, شهابfa_IR
dc.contributor.authorحقایق, مجیدfa_IR
dc.contributor.authorرجایی, سید محمدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T20:18:07Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T20:18:07Z
dc.date.available1399-07-08T20:18:07Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T20:18:07Z
dc.date.issued2009-11-22en_US
dc.date.issued1388-09-01fa_IR
dc.date.submitted2015-06-25en_US
dc.date.submitted1394-04-04fa_IR
dc.identifier.citationمنصوربقایی, شهاب, حقایق, مجید, رجایی, سید محمد. (1388). ارائه یک مدل تحلیلی به منظور بررسی پدیده ضربه به سر انسان و مطالعه معادلات حاکم بر آن. فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی, 3(3), 243-253. doi: 10.22041/ijbme.2009.13385fa_IR
dc.identifier.issn5869-2008
dc.identifier.issn9685-8006
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22041/ijbme.2009.13385
dc.identifier.urihttp://www.ijbme.org/article_13385.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/85401
dc.description.abstractدر این مقاله روشی تحلیلی برای پیش بینی پاسخ برخورد مایل یک پوسته کروی حاوی سیال با ضخامت دلخواه با یک جسم چنبره ای الاستیک ارائه می شود که می تواند مدلی برای بررسی تحلیلی ضربه به سر انسان باشد. مدل مبتنی بر ترکیبی از شرایط تماسی هرتز و اثر موضعی خمشی و غشائی به منظور به دست آوردن رابطه ای ضمنی برای تعیین نیروی انتقالی است. با استفاده از پاسخ های حاصل از روابط تحلیلی می توان چنین نتیجه گرفت که در یک سرعت مشخص با افزایش زاویه حمله، نیروی انتقالی کاهش و مدت زمان برخورد افزایش می یابد. همچنین روابط صریح حاصل از حل بسته برای پدیده ضربه ارائه شده تا مشخصات ضربه شامل مدت زمان تماس، حداکثر نیروی انتقالی و حداکثر شتاب پوسته که اهمیت ویژه ای برای محققان دارد، به دست آیند. بنابراین بررسی کمیت های مهم پدیده ضربه به صورت یک حل بسته امکان پذیر می شود. از طرفی در مورد حالات حدی معادلات نیز بحث شده است و اعتبارسنجی مدل پیشنهاد شده به وسیله روش اجزاء محدود انجام شده است. نتایج، انطباق قابل قبولی بین پاسخ های تحلیلی با پاسخ های حاصل از حل عددی نشان می دهد که بیان کننده صحت روابط تحلیلی به دست آمده است.fa_IR
dc.format.extent591
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن مهندسی پزشکی ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Society for Biomedical Engineeringen_US
dc.relation.ispartofفصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستیfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Biomedical Engineeringen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22041/ijbme.2009.13385
dc.subjectپوسته کروی حاوی سیالfa_IR
dc.subjectجسم چنبره ای الاستیکfa_IR
dc.subjectضربهfa_IR
dc.subjectنظریه هرتزfa_IR
dc.subjectاثر خمشی- غشائیfa_IR
dc.subjectبیومکانیک آسیب و التیامfa_IR
dc.subjectبیومکانیک استخوانfa_IR
dc.subjectبیومکانیک ستون مهره‌هاfa_IR
dc.subjectمدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستیfa_IR
dc.titleارائه یک مدل تحلیلی به منظور بررسی پدیده ضربه به سر انسان و مطالعه معادلات حاکم بر آنfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله کامل پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایرانfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue3
dc.citation.spage243
dc.citation.epage253


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد