مرور دوره 3, شماره 3 بر اساس تاریخ انتشار

 • مدلسازی لیزردرمانی بافت کبد با در نظر گرفتن اثر ذوب چربی 

  معرفت, مهدی؛ مختاری دیزجی, منیژه؛ حداد سلیمانی, زهرا (انجمن مهندسی پزشکی ایرانIranian Society for Biomedical Engineering, 2009-11-22)
  در این مقاله، مدل ریاضی کاملی برای تحلیل حرارتی بافت کبد در گرمادرمانی سرطان کبد به وسیله لیزر (LITT) ارائه شده است. در مدل ارائه شده، برای اولین بار از روش تحلیلی تقریب انتشار به منظور مدلسازی تشعشعی بافت استفاده شده است. ...

 • مقایسه بیومکانیکی سازوکارهای کنترل وضعیت بین افراد سالم و افراد دچار قطع عضو یکطرفه زیر زانو حین انجام حرکات سریع ارادی بازو 

  وطن پرست, ربابه؛ کریمی, حسین؛ بهرامی, فریبا؛ نریمانی, رویا (انجمن مهندسی پزشکی ایرانIranian Society for Biomedical Engineering, 2009-11-22)
  پیش تنظیم وضعیت (APA) برای انجام یک حرکت بدون بر همزدن وضعیت بدن مورد نیاز است. در این مطالعه سازوکارهای کنترل پوسچر هنگام حرکت ارادی سریع بالا آوردن دست ها در افراد دچار قطع عضو زیر زانو مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج ...

 • مدل سایبرنتیکی درد و فرایندهای حسی وابسته به حالت در شاخ خلفی نخاع 

  حقی پور, سیامک؛ هاشمی گلپایگانی, سید محمدرضا؛ فیروزآبادی, سید محمد؛ مومن زاده, سیروس (انجمن مهندسی پزشکی ایرانIranian Society for Biomedical Engineering, 2009-11-22)
  فرایند شکل گیری درد از نرون های حسی اولیه شروع و به نرون های سیستم عصبی مرکزی که اولین بخش آن در شاخ خلفی نخاع است ختم می شود. امروزه تلاش برخی محققان برای کنترل درد، یافتن سازوکاریست که بتواند وضعیت نرون های شاخ خلفی نخاع ...

 • بررسی تحلیلی و تجربی واکنش تعادلی انسان در مواجهه با نوسانات تکیه گاهی در صفحه فرونتال 

  صادقی مهر, محسن؛ نادری, داوود؛ فرهپور, نادر؛ داوودآبادی فراهانی, سعید (انجمن مهندسی پزشکی ایرانIranian Society for Biomedical Engineering, 2009-11-22)
  مطالعه حاضر به بررسی واکنش انسان در حفظ تعادل بدن، در حالت ایستاده روی سطح تکیه گاهی با نوسانات سینوسی در صفحه فرونتال، پرداخته است. بعد از طراحی و ساخت دستگاه ایجاد آشفتگی، مارکرها در محل های لازم روی سطح تکیه گاهی و در ...

 • ارائه یک مدل تحلیلی به منظور بررسی پدیده ضربه به سر انسان و مطالعه معادلات حاکم بر آن 

  منصوربقایی, شهاب؛ حقایق, مجید؛ رجایی, سید محمد (انجمن مهندسی پزشکی ایرانIranian Society for Biomedical Engineering, 2009-11-22)
  در این مقاله روشی تحلیلی برای پیش بینی پاسخ برخورد مایل یک پوسته کروی حاوی سیال با ضخامت دلخواه با یک جسم چنبره ای الاستیک ارائه می شود که می تواند مدلی برای بررسی تحلیلی ضربه به سر انسان باشد. مدل مبتنی بر ترکیبی از شرایط ...

 • حذف خودکار آرتیفکت چشمی از سیگنال های مغزی با استفاده از ویژگی های آماری و زمانی- فرکانسی مولفه های مستقل 

  قندهاریون, حسنا؛ عرفانیان امیدوار, عباس (انجمن مهندسی پزشکی ایرانIranian Society for Biomedical Engineering, 2009-11-22)
  مهمترین مشکل در بررسی و پردازش ثبت های الکتروآنسفالوگرام (EEG) حضور انواع سیگنال های ناخواسته (آرتیفکت ها) است که حذف آنها با روش تحلیل مولفه های مستقل از بهترین گزینه های ممکن است. هدف مساله تحلیل مولفه های مستقل جداسازی ...

 • تفکیک غیرخطی تصاویر وزن دار مغزی به منظور تشخیص بیماری آلزایمر 

  ترابی, میثم؛ فاطمی‌زاده, عمادالدین (انجمن مهندسی پزشکی ایرانIranian Society for Biomedical Engineering, 2009-11-22)
  در این مقاله روشی برای تشخیص بیماری آلزایمر پیشنهاد شده است که با استفاده از تحلیل تصاویر MR مغزی، شامل دو گروه وزن دار با T1 و وزن دار با T2، افراد بیمار را شناسایی می کند. با توجه به تفاوت های ماهیتی میان تصاویر وزن دار ...