دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی مناسبات بینامتنی در حکایت‌های النوبة الثالثة، کشف الأسرار و روح الأرواح براساس نظریة ژنت 

  مهدوی, بتول؛ بالو, فرزاد؛ موسوی, سیده عارفه (دانشگاه رازی, 2021-08-23)
  ژنت از نظریه­پردازان حوزة بینامتنیت و معتقد به بینامتنیت کاربردی است. بینامتنیت همانند دیگر مقوله­های ترامتنیت، چگونگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متون را آشکار می­کند. ازآنجاکه ژانر عرفانی بخش قابل توجّهی از ادب فارسی را به ...

 • تحلیل رمان درازنای شب براساس نظریة ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن 

  گلیاری, پریسا؛ برزویی, رضا؛ قوامی, بدریه؛ ادهمی, جمال (دانشگاه رازی, 2021-08-23)
  رمان درازنای شب، اثر جمال میرصادقی براساس نظریة جامعه­شناسانه لوسین گلدمن با روش تحلیلی – توصیفی بررسی شد. گلدمن بر این باور بود که اثر ادبی را نه یک فرد، بلکه جهان­بینی یک جمع و گروهی که وی بدان تعلّق دارد؛ می­آفریند و ...

 • آشنایی‌زدایی در آثار عباس نعلبندیان 

  محمدنژاد عالی زمینی, یوسف؛ جعفری, اشکان (دانشگاه رازی, 2021-08-23)
  عباس نعلبندیان به­عنوان مؤلّفی فرم­گرا و پیشرو تأثیر بسیاری بر تئاتر و نمایش معاصر ایران گذارد؛ دغدغۀ او هم در نمایش­نامه­ها و هم در آثار غیر نمایشی­اش «فرم» بوده است. آشنایی­زدایی از نکات بسیار مهمّی است که فرمالیست­ها، ...

 • جستاری در گریزگویی و گونه‌های آن در روایت‌های داستانی بخش پهلوانی شاهنامه 

  عزیزی فر, امیر عباس؛ پولادی, سمیه (دانشگاه رازی, 2021-08-23)
  گریزگویی یا انحراف گفتاری خارج از موضوع اصلی است که نویسنده/ شاعر بنا به اغراضی آن را در خلال روایت و داستان بیان می‌کند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی - اسنادی و مطالعۀ کتابخانه­ای به انجام رسیده است، در پی آنیم ...

 • تحلیل گفتمان انتقادی شما که غریبه نیستید براساس رویکرد نورمن فرکلاف 

  شرکت مقدم, صدیقه؛ نواب زاده شفیعی, سپیده-صفیه؛ سیمین فر, سارا (دانشگاه رازی, 2021-08-23)
  تحلیل گفتمان انتقادی روشی تازه است که زبان را به­عنوان شکلی از کارکرد اجتماعی بررسی و بر بازتولید قدرت اجتماعی به­وسیلۀ متن تأکید دارد. ازآنجاکه قدرت حاکم بر هر جامعه­ای گفتمان آن جامعه را شکل می­دهد، این رویکرد می­تواند ...

 • بررسی تحلیلی منابع اقتباس داستان آب زندگی اثر صادق هدایت 

  شهرستانی, علیرضا (دانشگاه رازی, 2021-08-23)
  داستان «آب زندگی» یکی از داستان­های مجموعۀ زنده­به­گور اثر صادق هدایت است. این داستان در گونۀ داستان­های تمثیلی به­نگارش درآمده است و در جای­جای آن، ارجاعاتی به ادبیّات کهن و کلاسیک فارسی و متن مقدّس قرآن کریم وجود دارد. ...

 • بررسی جامعه‌شناختی جایگاه زن در رمان‌های چشم‌هایش و شلغم میوه بهشته 

  خسروی شکیب, محمد؛ یاسمی فر, معصومه (دانشگاه رازی, 2021-08-23)
  چهرة زن در ادبیّات معاصر ایران پررنگ و متفاوت از ادبیّات کلاسیک است. بزرگ علوی و علی­محمد افغانی از نویسندگان توانای ادبیّات داستانی معاصر هستند که زن در آثارشان نقش محوری و کانونی دارد. بزرگ علوی در رمان چشم­هایش، زن را ...