مرور دوره 4, شماره 3 بر اساس عنوان

 • ارزیابی طرح‌های پیشگیرانه پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان کرمانشاه 

  داودی, ابراهیم؛ رفیعی کیا, هادی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-09-23)
  زمینه و هدف: براساس آمار مراجع رسمی در بین انواع ناهنجاری‌های اجتماعی در استان کرمانشاه، جرائم مواد مخدر بیشترین میزان را به‌خود اختصاص داده است. سیاست جنایی پیشگیرانه پلیس، از طریق اجرای طرح‌های پیشگیری از جرائم مواد مخدر ...

 • بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد در خانواده‌های کاشانی 

  نیازی, محسن؛ حسینی زاده آرانی, سید سعید؛ نقی پور ایوکی, سحر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-09-23)
  زمینه و هدف: یکی از آسیب‌های اجتماعی در جوامع مختلف، اعتیاد است و در این میان، خانواده‌ها نزدیکترین افراد به فرد معتاد هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد از نظر خانواده‌های کاشانی است.روش: ...

 • خطر گرایش به بزهکاری در فرزندان دارای والد زندانی با تأکید بر اختلال در کارکرد جامعه‌پذیری خانواده 

  میرکمالی, علیرضا؛ مهدوی, فاطمه (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-09-23)
  زمینه و هدف: با زندانی شدن والدین، کارکرد‌های مختلف خانواده دچار اختلال شده و سیر همنوایی فرزندان با اجتماع مشکل می‌شود. همنواشدن افراد با ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی و ورود موفقیت‌آمیز به زندگی اجتماعی، مستلزم داشتن ...

 • عوامل اجتماعی گرایش جوانان به جرم سرقت (مورد مطالعه سارقان محصور در زندان‌های استان تهران و البرز) 

  حجر گشت, حامد؛ موسوی پناه, سید مسلم؛ رضایی, صادق؛ امینی, ایمان (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-09-23)
  زمینه و هدف: جرائم، امنیت جامعه را به مخاطره افکنده، بهداشت روانی جامعه را دچار اختلال کرده و در قربانیان خود، عوارض روانی و اجتماعی به‌وجود می‌آورند. عوامل متعدد زیستی، روانی، اجتماعی و اقتصادی در ارتکاب جرائم دخالت دارند ...

 • قابلیت نظام دادرسی کیفری ایران در پیشگیری از خشونت علیه اطفال از منظر استانداردهای سازمان ملل متحد 

  الهام, غلامحسین؛ نصیری, مریم (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-09-23)
  زمینه و هدف: باوجود تاکید بر قضازدایی و کاهش مداخله‌های رسمی و کیفری درخصوص اطفال و نوجوانان، ورود و تعامل آن‌ها با سیستم قضایی به‌عنوان طفل بزهکار، بزه‌دیده یا شاهد جرم و اطفال در معرض خطر بزهکاری یا بزه‌دیدگی اجتناب‌ناپذیر ...

 • نقش دادستان در کاهش تورم جمعیت کیفری 

  ساداتی, سیدمحمدمهدی؛ پرهیزگار, جواد (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-09-23)
  زمینه و هدف: کاهش جمعیت کیفری یکی از دغدغه‌های مهم و اصلی نظام قضایی ایران است. در این راستا دادستان، رسالت سنگینی برعهده دارد و با شیوه‌های گوناگونی می‌تواند برای کاهش تورم جمعیت کیفری نقش داشته باشد. هدف کلی این پژوهش، ...