دوره 4, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • آسیب‌شناسی سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری از جرائم بانکی 

  همتی, مرضیه؛ جدید, بهاره (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-12-22)
  زمینه و هدف: یکی از بارزترین نمونه‌های بحران‌های پدیده جنایی، جرائم اقتصادی و بانکی است که در سطح داخلی ایجاد و آثار آن در روابط خارجی نیز نمود می‌یابد. بنابراین به‌کارگیری رویکرد سیاست جنایی در قالب فراملی در قبال جرائم ...

 • پیشگیری انتظامی از جرم سرقت رایانه ای 

  sasan, ساسان؛ نیک افشار, جواد (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-12-22)
  زمینه و هدف: باتوجه به گسترش روزافزون شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباطی که برجسته‌ترین آن اینترنت است و سهولت و سرعت بیشتر این شبکه‌ها و ابزارها، مردم گرایش بیشتری برای استفاده از این ابزارها برای انجام امور خود از قبیل کارهای ...

 • تحلیل کیفی جرائم شرکتی در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار 

  نجفی توانا, علی؛ قورچی بیگی, مجید؛ کریمی اسکابنی, علی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-12-22)
  زمینه و هدف: با گسترش روزافزون حضور شرکت‌ها در زندگی اجتماعی بشر، رفتارهای مجرمانه مرتبط نیز بیشتر شده است. مرور مهم‌ترین پرونده‌های جرائم شرکتی حکایت از گستردگی خسارات و بزه‌دیدگان عدیده دارد. به‌نظر می‌رسد هرگونه تدابیر ...

 • کاربرد اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی دادگستری با رویکرد پیشگیرانه 

  صنایعی, علی؛ صالح زاده, رضا؛ صفری, علی؛ صولتی دهکردی, سیده بیتا (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-12-22)
  زمینه و هدف: باتوجه به انقلاب صنعتی چهارم و توسعه فناوری‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء، توسعه سامانه‌های مدیریت بحران مبتنی بر فناوری‌های نوین در کانون توجه است. این پژوهش باهدف بررسی نقش اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران ...

 • واکاوی قتل‌های سریالی محمد بیجه از منظر جرم‌شناسی رشدمدار 

  مهدوی, محمود؛ باقری, فریبا (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-12-22)
  زمینه و هدف: قتل‌های سریالی از دیدگاه جرم‌شناسی دارای جایگاه ویژه‌ای است. در واقع، اینکه چرا برخی از افراد همانند محمد بیجه اقدام به قتل قربانیان متعدد می‌کنند مسئله اصلی جرم‌شناسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتکاب قتل‌های ...

 • پاسخ‌های نظام سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی 

  رهبرپور, محمدرضا؛ سادات الحسینی, سعیده السادات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2021-12-22)
  زمینه و هدف: سیاست جنایی و به‌طور ویژه سیاست جنایی مشارکتی، در صدد است تا با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود از ارتکاب بزهکاری توسط کودکان کار و خیابان جلوگیری کرده و فعالیت‌های خود را از سطح فرهنگ‌سازی و تدوین قوانین تا ...