دوره 9, شماره 34

 

ارسال های اخیر

 • تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال 

  سیدی, فاضل؛ ذاکری, محمد؛ مرسلی ارزنق, زلیخا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-07-23)
  چکیدههدف این پژوهش تحلیل کارآفرینی اجتماعی در شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال است. تحقیق حاضر از دیدگاه پارادایم شناسی اثبات‌گرا و به لحاظ مخاطب شناختی کاربردی، به لحاظ روش پیمایشی و به لحاظ قلمرو زمانی ...

 • الگوی حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری 

  زائرثابت, فاطمه؛ دوستار, محمد؛ معمارزاده, غلامرضا؛ البرزی, محمود (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-07-23)
  با عنایت به اهمیت مسأله اجرای اثربخش سیاست‌های کلان اداری، این تحقیق با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی انجام شد. ابزار اصلی جمع‌آوری داده ها، یاداشت برداری در مرحله کیفی و ...

 • الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعه کشور 

  میرمحمدی, سید محمد؛ کاظمیان, غلامرضا؛ رضایی, سجاد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-07-23)
  آمایش سرزمین، تصویر سرزمینی توسعه و پیشرفت بلندمدت است. در حال حاضر، سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی مطالعات آمایش سرزمین، مشغول تدوین سند ملی آمایش سرزمین است. پس از پایان تدوین این سند، اجرای آن در دستور کار نهادهای ...

 • انطباق راهبردهای مدیریت دانش با منابع انسانی در راستای سیاست های کلی علم و فناوری 

  قربانی, وحید؛ فقیهی, ابوالحسن (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-07-23)
  مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین راهبرد مدیریت دانش و راهبرد مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه در راستای سیاستهای علم و فناوری می پردازد. این پژوهش به بررسی یک رابطه همبستگی به عنوان یک پژوهش توصیفی پرداخته است ...

 • ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390) 

  شقاقی شهری, وحید؛ کریم, اسراء (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-07-23)
  ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390)چکیدهچکیدهسیاست‌های کلی جمعیت یکی از مهمترین سیاست‌های کلی نظام است که در قالب 14 سیاست به تاریخ اردیبهشت ماه 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست‌های ...

 • بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاون بر اشتغال در راستای سیاست‌های کلی اشتغال 

  بندانی خاریکه, حسینعلی؛ حسین زاده, رمضان؛ پهلوانی, مصیب (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-07-23)
  امروزه معضل بیکاری یکی از چالش‌هایی است که کشور و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است. از سوی دیگر، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود بخش تعاون می‌باشد. طبق سند چشم‌انداز 1404 و همچنین قانون ...

 • الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحله تدوین سیاست‌های کلی نظام 

  باقری, علی؛ فرزین, میثم؛ امینی, سید جواد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-07-23)
  سیاست های کلی نظام چارچوب‌ کلی برای جریان قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی نظام به محسوب می شوند. دغدغه اصلی نظام در سالهای اخیر، میزان و چگونگی تحقق سیاست های کلی و نظارت بر تحقق آن ها بوده است. در الگوهای فرآیندیِ نظارت و ...

 • شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی 

  کمالی, یحیی؛ شیخ زاده جوشانی, صدیقه؛ حسین عسکری, فرزانه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2021-07-23)
  شناسایی و دسته بندی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومیچکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی است. تحلیلگران سیاست نقش مهمی در مرحله تدوین سیاست ایفا می‌کنند. در مرحله تدوین سیاست ها، ابعاد و ...