نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorGHanbarinia, Mobinafr_FR
dc.contributor.authorRAHMATIAN, Rouhollahfr_FR
dc.contributor.authorSAFA, Parivashfr_FR
dc.contributor.authorGashmardi, Mahmoud Rezafr_FR
dc.date.accessioned1400-12-10T20:36:05Zfa_IR
dc.date.accessioned2022-03-01T20:36:05Z
dc.date.available1400-12-10T20:36:05Zfa_IR
dc.date.available2022-03-01T20:36:05Z
dc.date.issued2021-09-01en_US
dc.date.issued1400-06-10fa_IR
dc.date.submitted2021-05-16en_US
dc.date.submitted1400-02-26fa_IR
dc.identifier.citationGHanbarinia, Mobina, RAHMATIAN, Rouhollah, SAFA, Parivash, Gashmardi, Mahmoud Reza. (2021). Effet de la conception du contenu par la technologie sur l’apprentissage interactif du FLE en Iran. Plume, Revue semestrielle de l'Association Iranienne de Langue et Littérature Françaises, 17(33)doi: 10.22129/plume.2021.285927.1186fr_FR
dc.identifier.issn1735-692X
dc.identifier.issn2645-4912
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22129/plume.2021.285927.1186
dc.identifier.urihttp://www.revueplume.ir/article_137343.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/845040
dc.description.abstractDans les environnements d'apprentissage basés sur la technologie à contenu éducatif, une interaction conduisant à l'apprentissage se forme entre les apprenants et le contenu éducatif. La nature sociale du contenu éducatif offre à l'apprenant l'occasion d'explorer, en interaction avec d'autres apprenants, certaines des compétences et des réalités du monde réel de langues. C'est ainsi que la conception d'un contenu éducatif nécessite d'intégrer de nombreuses connaissances et théories dans les vastes et complexes domaines de la psychologie de l'apprentissage, de l'enseignement, de la communication humaine et de l'éducation. Le but de cette étude est d'étudier l'effet de la conception du contenu par la technologie sur l'apprentissage interactif des apprenants en langues (Étude de cas : apprenants de français en Iran). Cette recherche s'inscrit dans le cadre des études appliquées avec groupe témoin et groupe expérimental. La population statistique de l'étude est composée d'apprenants de langue française à Téhéran. En utilisant une méthode d'échantillonnage en grappes à plusieurs degrés, un échantillon de 60 personnes a été sélectionné pour participer à cette étude. Elles ont été divisées en deux groupes de 30, un groupe témoin et un groupe expérimental. Dans cette recherche, la collecte des données a été effectuée de deux façons : une recherche documentaire (documents papier etweb) et une recherche empirique. Pour la validité du questionnaire d'apprentissage interactif, la méthode de validité de la forme et du contenu a été utilisée par les professeurs de l'Université Tarbiat Modares. Quant à la fiabilité du questionnaire, la méthode alpha de Cronbach a été utilisée à l'aide du logiciel SPSS. Les résultats montrent que le contenu basé sur la technologie a un effet positif et significatif sur l'apprentissage interactif des apprenants de la langue française.fr_FR
dc.languagefrançaise
dc.language.isofr_FR
dc.publisherAssociation Iranienne de Langue et Littérature Françaisesfr_FR
dc.publisherانجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسهfa_IR
dc.relation.ispartofPlume, Revue semestrielle de l'Association Iranienne de Langue et Littérature Françaisesfr_FR
dc.relation.ispartofقلم، نشریه انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسهfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22129/plume.2021.285927.1186
dc.subjectApprenant iranienfr_FR
dc.subjectApprentissage interactiffr_FR
dc.subjectConception du contenufr_FR
dc.subjectFLEfr_FR
dc.subjectTICEfr_FR
dc.titleEffet de la conception du contenu par la technologie sur l’apprentissage interactif du FLE en Iranfr_FR
dc.typeTexten_US
dc.typeOriginal Articlefr_FR
dc.contributor.departmentDépartement de français, Faculté des sciences humaines, Université de Tarbiat Modares, Téhéran, Iranfr_FR
dc.contributor.departmentDépartement du FLE, Faculté des sciences humaines, université Tarbiat Modaresfr_FR
dc.contributor.departmentDépartement du FLE, Université Tarbiat Modaresfr_FR
dc.contributor.departmentDépartement de français Université Tarbiat Modares Téhéranfr_FR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue33


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد