نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorShafiee, Minaen_US
dc.contributor.authorAbolmaali, Samirasadaten_US
dc.contributor.authorAbedanzadeh, Mozhganen_US
dc.contributor.authorAbedi, Mehdien_US
dc.contributor.authorTamaddon, Alimohammaden_US
dc.date.accessioned1400-08-25T00:18:30Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-11-16T00:18:31Z
dc.date.available1400-08-25T00:18:30Zfa_IR
dc.date.available2021-11-16T00:18:31Z
dc.date.issued2021-11-01en_US
dc.date.issued1400-08-10fa_IR
dc.date.submitted2020-04-25en_US
dc.date.submitted1399-02-06fa_IR
dc.identifier.citationShafiee, Mina, Abolmaali, Samirasadat, Abedanzadeh, Mozhgan, Abedi, Mehdi, Tamaddon, Alimohammad. (2021). Synthesis of Pore-Size-Tunable Mesoporous Silica Nanoparticles by Simultaneous Sol-Gel and Radical Polymerization to Enhance Silibinin Dissolution. Iranian Journal of Medical Sciences, 46(6), 475-486. doi: 10.30476/ijms.2020.86173.1595en_US
dc.identifier.issn0253-0716
dc.identifier.issn1735-3688
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30476/ijms.2020.86173.1595
dc.identifier.urihttps://ijms.sums.ac.ir/article_47281.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/843147
dc.description.abstractBackground: Silibinin (SBN), a major active constituent of milk thistle seeds, exhibits numerous pharmacological activities. However, its oral bioavailability is low due to poor water solubility. This study aimed to develop a new synthetic approach for tuning the pore characteristics of mesoporous silica nanoparticles (MSNs) intended for the oral delivery of SBN. In addition, the effects of the pore diameter of MSNs on the loading capacity and the release profile of SBN were investigated.Methods: The present study was performed at Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran, in 2019. This synthesis method shares the features of the simultaneous free-radical polymerization of methyl methacrylate and the sol-gel reaction of the silica precursor at the n-heptane/water interface. SBN was loaded onto MSNs, the in vitro release was determined, and the radical scavenging activities were compared between various pH values using the analysis of variance. Results: According to the Brunauer–Emmett–Teller protocol, the pore sizes were well-tuned in the range of 2 to 7 nm with a large specific surface area (600–1200 m2/g). Dynamic light scattering results showed that different volume ratios of n-heptane/water resulted in different sizes, ranging from 25 to 100 nm. Interestingly, high SBN loading (13% w/w) and the sustained release of the total drug over 12 hours were achieved in the phosphate buffer (pH=6.8). Moreover, the antioxidant activity of SBN was well preserved in acidic gastric pH.Conclusion: Well-tuned pores of MSNs provided a proper substrate, and thus, enhanced SBN loading and oral dissolution and preserved its antioxidant activity. Nevertheless, further in vitro and in vivo investigations are needed.en_US
dc.format.extent1924
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherShiraz University of Medical Sciencesen_US
dc.relation.ispartofIranian Journal of Medical Sciencesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.30476/ijms.2020.86173.1595
dc.subjectNanoparticlesen_US
dc.subjectSilicon dioxideen_US
dc.subjectPolymerizationen_US
dc.subjectSilybinen_US
dc.subjectAntioxidantsen_US
dc.titleSynthesis of Pore-Size-Tunable Mesoporous Silica Nanoparticles by Simultaneous Sol-Gel and Radical Polymerization to Enhance Silibinin Dissolutionen_US
dc.typeTexten_US
dc.typeOriginal Article(s)en_US
dc.contributor.departmentDepartment of Pharmaceutical Nanotechnology, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iranen_US
dc.contributor.departmentCenter for Nanotechnology in Drug Delivery, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iranen_US
dc.contributor.departmentCenter for Nanotechnology in Drug Delivery, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iranen_US
dc.contributor.departmentCenter for Nanotechnology in Drug Delivery, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iranen_US
dc.contributor.departmentCenter for Nanotechnology in Drug Delivery, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iranen_US
dc.citation.volume46
dc.citation.issue6
dc.citation.spage475
dc.citation.epage486
nlai.contributor.orcid0000-0003-0180-6738
nlai.contributor.orcid0000-0001-7596-6297
nlai.contributor.orcid0000-0001-6066-3074


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد