مرور دوره 2, شماره 3 بر اساس عنوان

 • بررسی سبک زندگی دانشجویان استان یزد بر اساس الگوی آرمانی فارغ التحصیل شایسته نظام آموزش عالی ایران (بعد اجتماعی سیاسی) 

  اسلامی, بهروز؛ عارف منش, مروارید؛ دهقان چالشتری, مهدی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2020-10-22)
  هدف: ما در این تحقیق خواهان بررسی سبک زندگی دانشجویان استان یزد بر اساس الگوی آرمانی فارغ‌التحصیل شایسته نظام آموزش عالی ایران هستیم. روش:جهت انجام این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان ...

 • تاثیرفرهنگ حمایت اجتماعی بر سلامت‌ عمومی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، در شرایط کرونا 

  عسکری باغمیانی, اشرف؛ بابائیان, نسرین (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2020-10-22)
   هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با سلامت عمومی زنان سرپرست خانوارتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در شرایط اپیدمی ویروس کرونا می ­باشد. مطالعه حاضر از حیث هدف کاربردی و از جهت ماهیت و روش پژوهش به صورت توصیفی ...

 • طبقه‌بندی ابعاد اجتماعی وقف جامع الخیرات شهر یزد 

  کلاته ساداتی, احمد؛ فلک الدین, زهرا (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2020-10-22)
  یاریگری یکی از ویژگی‌های تاریخی جامعه ایران و وقف یکی از مهم‌ترین اشکال یاریگری ایرانیان می‌باشد. وقف نامه‌ی جامع الخیرات، یکی از بزرگ‌ترین موقوفه‌های تاریخی ایران در سال‌های پایانی قرن هشتم هجری است. ازآنجایی‌که بخش عمده‌ای ...

 • عناصر اجتماعی و فرهنگی در ترانه‌ها و لالایی‌های ادبیات عامیانه شهر ابرکوه 

  صادق‌زاده, محمود؛ اکرمی ابرقویی, اکبر (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2020-10-22)
  پدیده‌های فرهنگی ای در بطن ساختارهای جامعه شکل گرفته، به عنوان دستورالعمل زندگی جمعی پدیدار شده و به عنوان الگوهای فرهنگی تکامل یافته و باعث پایداری اجتماعی ملت‌ها می‌شوند. شناخت این پدیده‌ها بدون بررسی ریشه‌های اجتماعی ...

 • عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش کار در میان شهروندان یزد 

  افراسیابی, حسین؛ حسینی, سیدعلی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2020-10-22)
  ارزش کار به عنوان یکی از ارزش­های زمینه­ ساز توسعه اقتصادی ـ اجتماعی به شمار می­ آید. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ با هدف مطالعه میزان ارزش‌کار در میان شهروندان یزد انجام شد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع کمی است و ﺑﺮای اجرای آن از روش پیمایش اﺳﺘﻔﺎده ...

 • گزیده‏ هاى کشف ‏الاسرار و عدّة الابرار از آغاز تا کنون 

  مسرت, حسین (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد, 2020-10-22)
  تفسیر کشف‌الاسرار و عدّة الابرار در ردیف تفاسیر مهم عرفانی به زبان فارسی قرار دارد که آفرینندۀ آن ابوالفضل رشیدالدّین میبدی، قرآن کریم را در سه نوبت تفسیر کرده است. نوبت نخست، ترجمه شیوا و رسا؛ نوبت دوم، گزارش و بیان شأن ...