نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorطباطبایی, سید حسنfa_IR
dc.contributor.authorمیرلطیفی, سید مجیدfa_IR
dc.contributor.authorدهقانی سانیج, حسینfa_IR
dc.contributor.authorشکری, اشکانfa_IR
dc.date.accessioned1400-07-05T00:25:05Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-09-27T00:25:05Z
dc.date.available1400-07-05T00:25:05Zfa_IR
dc.date.available2021-09-27T00:25:05Z
dc.date.issued2021-07-23en_US
dc.date.issued1400-05-01fa_IR
dc.date.submitted2021-02-23en_US
dc.date.submitted1399-12-05fa_IR
dc.identifier.citationطباطبایی, سید حسن, میرلطیفی, سید مجید, دهقانی سانیج, حسین, شکری, اشکان. (1400). مقایسه تبخیر-تعرق برآوردی چغندرقند با معادله پنمن‌مانتیث بر اساس داده های واقعی و محصولات GFS، ECMWF و MeteoBlue در منطقه جوین. سامانه مدیریت نشریات علمی, 22(83), 1-20. doi: 10.22092/idser.2021.353726.1459fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/idser.2021.353726.1459
dc.identifier.urihttps://idser.areeo.ac.ir/article_124601.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/841738
dc.description.abstractدر این پژوهش نیاز آبی گیاه چغندرقند بهاره در منطقه جوین با استفاده از پیش‌بینی‌های 5‌روزه مدل‌های هواشناسی ECMWF، GFS و MeteoBlue برآورد و با نیاز آبی محاسبه شده براساس اطلاعات ایستگاه هواشناسی جوین مقایسه شدند. بررسی‌ها در چهار سطح ارزیابی دقت مدل‌ها در پیش‌بینی 1.متغیرهای هواشناسی دخیل در رابطه پنمن-مانتیث، 2.دو جزء تابشی (ET_0^Rad)و همرفتی (ET_0^Adv) تبخیر-تعرق گیاه‌مرجع (ET_0)، 3. ET_0و 4. نیاز‌آبی چغندرقند بهاره انجام شد. مدل‌ها ET_0^Adv را کمتر و ET_0^Rad را بیشتر از مقدار واقعی برآورد می‌نمایند. به‌طوری‌که خطای اریب مدل‌های GFS، ECMWF و MeteoBlue در برآورد ET_0^Rad به ترتیب برابر 4/0- ،5/0-و2/0- میلی‌متر در روز و برای ET_0^Adv به ترتیب برابر 4/0، 5/0 و 7/0 میلی‌متر در روز به دست آمد. میانگین خطای مربعات (RMSE) این سه مدل برای ET_0^Rad به ترتیب 6/0، 7/0و7/0 میلی‌متر در روز و برای ET_0^Adv به ترتیب برابر 7/0، 7/0 و 9/0 میلی‌متر در روز محاسبه شد. رفتار متضاد خطاهای ET_0^Rad و ET_0^Adv سبب شد تا خطای اریب برآورد ET_0 توسط مدل‌ها به ترتیب برابر 03/0، 03/0- و 47/0 میلی‌متر در روز شود. نیازآبی چغندرقند بهاره در منطقه جوین 841 میلی‌متر در طول دوره رشد بر اساس روش فائو-پنمن-مانتیث محاسبه شد. مجموع خطای برآورد نیازآبی روزانه مدل‌های GFS، ECMWF و Meteoblue در طول دوره رشد به ترتیب برابر 65، 64 و 100 میلی‌متر بدست آمد. در نتیجه توصیه می‌شود برای پیش‌بینی نیاز آبی گیاه چغندرقند در منطقه جوین از بروندادهای مدل ECMWF استفاده شود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherfa_IR
dc.publisheren_US
dc.relation.ispartofسامانه مدیریت نشریات علمیfa_IR
dc.relation.ispartofen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/idser.2021.353726.1459
dc.subjectبرنامه ریزی آبیاریfa_IR
dc.subjectتبخیر-تعرق گیاه مرجعfa_IR
dc.subjectضریب گیاهیfa_IR
dc.subjectنیاز آبیاریfa_IR
dc.subjectمنابع و مصارف آبfa_IR
dc.titleمقایسه تبخیر-تعرق برآوردی چغندرقند با معادله پنمن‌مانتیث بر اساس داده های واقعی و محصولات GFS، ECMWF و MeteoBlue در منطقه جوینfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری تخصصی مهندسی آب-آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی و مدیریت آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی گروه مهندسی و مدیریت آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی کرجfa_IR
dc.contributor.departmentمحقق، وزارت هواشناسی استرالیاfa_IR
dc.citation.volume22
dc.citation.issue83
dc.citation.spage1
dc.citation.epage20


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد