مرور دوره 22, شماره 83 بر اساس پدیدآور "باغانی, جواد"

  • تعیین بهره‌وری آب با کاربرد سامانه‌های آبیاری سطحی و قطره‌ای در تولید سیب در ایران 

    ناصری, ابوالفضل؛ عباسی, فریبرز؛ نورجو, امیر؛ احمدآلی, جمال؛ شاهرخ نیا, محمدعلی؛ مأمن پوش, علیرضا؛ کرامتی طرقی, مجید؛ سپهری, سالومه؛ اخوان, کرامت؛ موسوی فضل, سیدحسن؛ عباسی, نادر؛ اکبری, مهدی؛ باغانی, جواد؛ نخجوانی, محمدمهدی؛ نیکان فر, رامین؛ ذوالفقاران, اردلان (, 2021-07-23)
    تأمین امنیت غذایی در شرایط کمبود منابع آب در کشور، نیازمند مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی است. اساسی‌ترین مؤلفه برای مدیریت بهینه آب، آگاهی از حجم آب آبیاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی تحت مدیریت تولیدکنندگان است. ...