نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorپناهی, علیfa_IR
dc.contributor.authorحبیبی راد, امینfa_IR
dc.date.accessioned1400-07-05T00:20:42Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-09-27T00:20:43Z
dc.date.available1400-07-05T00:20:42Zfa_IR
dc.date.available2021-09-27T00:20:43Z
dc.date.issued2021-06-22en_US
dc.date.issued1400-04-01fa_IR
dc.date.submitted2021-06-20en_US
dc.date.submitted1400-03-30fa_IR
dc.identifier.citationپناهی, علی, حبیبی راد, امین. (1400). بررسی تطبیقی رابطه بین شاخص بورس و حجم جستجو به‌منظور شناسایی الگوی رفتاری معامله‌گران بازار بورس. پژوهش های راهبردی مالی و بودجه, 2(1), 141-169.fa_IR
dc.identifier.issn2717-1809
dc.identifier.urihttps://fbarj.ihu.ac.ir/article_206555.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/841735
dc.description.abstractشاخص بورس در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مبنای تصمیم­گیری معامله­گران به‌ویژه تازه­واردان در بازار سرمایه است و به‌همین‌دلیل مبنای جستجوهای اینترنتی افراد است. بررسی جستجوهای اینترنتی براین‌مبنا می­تواند الگوهای رفتاری معامله­گران در بازار را توصیف و امکان پیش­بینی آنها را فراهم آورد. گوگل‌ترندز داده­هایی را فراهم می­کند که ازطریق تجزیه‌وتحلیل آنها می­توان به الگوهای رفتاری معامله­گران دست یافت. در این پژوهش از دو شاخص «حجم جستجوی گوگل» و «شاخص بورس» کشورهای منتخب استفاده شد. پژوهش حاضر ترکیبی، از نوع تشریحی یا تبیینی است. در مرحله کمی، جامعه آماری داده­های گوگل‌ترندز استخراج شد و سپس با هدف تبیین یافته­های بخش کمی و ارائه راهکارهای بهبود شرایط بازار، از روش تحقیق کیفی استفاده و داده­ها به روش مصاحبه گردآوری شد. یافته‌های بخش کمی نشان داد، همبستگی بالا و معنی‌داری بین دو شاخص موردنظر در ایران و برخی دیگر از کشورهای موردنظر وجود دارد. درحالی‌که رابطه بین این دو شاخص در برخی از کشورهای دیگر ضعیف و حتی معکوس بود. با تحلیل داده‌های حاصل از بخش کیفی، روابط بین این دو شاخص در کشورها، تبیین و راهکارهایی جهت بهبود شرایط رفتاری معامله‌گران بازار ارائه شد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه جامع امام حسین(ع)fa_IR
dc.publisherImam Hossein Universityen_US
dc.relation.ispartofپژوهش های راهبردی مالی و بودجهfa_IR
dc.relation.ispartofScientific Journal of Budget and Finance Strategic Researchen_US
dc.subjectگوگل‌ترندزfa_IR
dc.subjectشاخص حجم جستجوی گوگلfa_IR
dc.subjectشاخص بورسfa_IR
dc.subjectهمبستگیfa_IR
dc.subjectمالی رفتاریfa_IR
dc.titleبررسی تطبیقی رابطه بین شاخص بورس و حجم جستجو به‌منظور شناسایی الگوی رفتاری معامله‌گران بازار بورسfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت عملکرد)، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentنویسنده مسئول: استادیار، گروه مدیریت صنعتی و کارآفرینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue1
dc.citation.spage141
dc.citation.epage169
nlai.contributor.orcid0000-0002-5632-2282


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد