نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorخیابانی, رضاfa_IR
dc.contributor.authorشریعتمداری, حمیدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1400-04-28T23:24:30Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-07-19T23:24:31Z
dc.date.available1400-04-28T23:24:30Zfa_IR
dc.date.available2021-07-19T23:24:31Z
dc.date.issued2020-12-21en_US
dc.date.issued1399-10-01fa_IR
dc.date.submitted2020-12-15en_US
dc.date.submitted1399-09-25fa_IR
dc.identifier.citationخیابانی, رضا, شریعتمداری, حمیدرضا. (1399). امکان سنجیِِ کثرت گراییِ و شمول گراییِ مذهبی از منظر امامیه. فصلنامه علمی – پژوهشی شیعه شناسی, 18(72), 165-182.fa_IR
dc.identifier.issn1735-4722
dc.identifier.urihttp://www.shiitestudies.com/article_244345.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/841277
dc.description.abstractدر باب حقانیت و نجات ، سه دیدگاه را می توان در ادیان نشان داد: انحصارگرایی، شمول گرایی و تکثر گرایی، در این مقاله در پی واکاویِ هرکدام از این سه نظرگاه اما نه نوع دینیِ آنها، که نوع مذهبیِ شان، آن هم از منظر امامیه هستیم. شمول گرایانِ مذهبیِ شیعه، براین باورند که تنها یک دین، و در این دین، فقط پیروان یک مذهب بر حق هستند، امّا نجات و رستگاریّ اخروی می تواند قلمروی فراتر از یک مذهب داشته باشد؛ در تبیین این موضع، راه های مختلفی را می توان پی گرفت، ازجمله: آنچه بنابه روایات ما، مایه نجات است(و در اصطلاح، از آنها به "دعائم" تعبیر می شود)چیزی فراتر از اصول دین(به تعبیر متأخران)نیست و اگر در روایاتی ولایت اضافه شده، مقصود امامت شیعی که اختصاصیِ امامیه است، نمی باشد، بلکه ناظر به همان محبت اهل بیت یا مرزگذاشتن با ناصبی هاست. برخی پا را از این فراتر گذاشته، و به رغم نادرست دانستن کثرت گرایی دینی ،از کثرت گراییِِ مذهبی دفاع می کنند؛اینان مستنداتی دارند، از جمله: همانطور که اجتهاد های درون مذهبی داریم و خطا در اجتهاد، فرد را از حریم مذهب بیرون نمی سازد، در سطح کلان هم اختلاف های مذهبی مایه ی خروج از اسلام نخواهد بود. این پژوهش می کوشد به شیوه تحلیلی ، ضمن دفاع از شمول گرایی مذهبی ،به معنای شمول نجات نسبت به مخالفان مذهبی در صورت پایبندی به اصول اسلامی و ناصبی نبودن ، امکان ارائه ی تقریر و تبیینی از کثرت گرایی مذهبی را نیز مطرح نماید.fa_IR
dc.format.extent218
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه شیعه شناسیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی – پژوهشی شیعه شناسیfa_IR
dc.subjectانحصارگراییِ مذهبیfa_IR
dc.subjectشمول گراییِ مذهبیfa_IR
dc.subjectکثرت گراییِ مذهبیfa_IR
dc.subjectحقانیت دینیfa_IR
dc.subjectولایتِ نجات بخشfa_IR
dc.subjectنجات اخرویfa_IR
dc.titleامکان سنجیِِ کثرت گراییِ و شمول گراییِ مذهبی از منظر امامیهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدبیر / آموزش و پرورشfa_IR
dc.contributor.departmentرئیس دانشکده فلسفه - دانشگاه ادیان و مذاهبfa_IR
dc.citation.volume18
dc.citation.issue72
dc.citation.spage165
dc.citation.epage182


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد