دوره 18, شماره 72

 

ارسال های اخیر

 • امکان سنجیِِ کثرت گراییِ و شمول گراییِ مذهبی از منظر امامیه 

  خیابانی, رضا؛ شریعتمداری, حمیدرضا (موسسه شیعه شناسی, 2020-12-21)
  در باب حقانیت و نجات ، سه دیدگاه را می توان در ادیان نشان داد: انحصارگرایی، شمول گرایی و تکثر گرایی، در این مقاله در پی واکاویِ هرکدام از این سه نظرگاه اما نه نوع دینیِ آنها، که نوع مذهبیِ شان، آن هم از منظر امامیه هستیم. ...

 • مضامین شیعی در کاسه های فلزی دوره صفوی 

  عموئیان, فروغ (موسسه شیعه شناسی, 2020-12-21)
  واکاوی هنر فلزکاری در عهد صفویه فرآیندی چند لایه و چند سویه است که با مطالعه و تفکیک لایه های مختلف، اجتماع، مذهب، سیاست و اقتصاد به زیرساخت های سنت و باورها و شعائر و مولفه های مذهب در بین ایرانیان می توان رسید. این پژوهش ...

 • فشرده سازی تاریخ تشیع در ترکیب بندی از نظیری نیشابوری 

  موحدی, محمدرضا (موسسه شیعه شناسی, 2020-12-21)
  نظیری نیشابوری شاعر شهیر قرن دهم – یازدهم هجری به رغم آنکه در موطن خود، نیشابور و نیز در دوران مهاجرت به هندوستان،در میان مسلمانان اهل سنت می زیست و حرمت اعتقادات برادران مسلمان خود را پاس می داشت،اما همواره بر عقاید شیعی ...

 • بررسی و نقد دیدگاه هالم در مسأله پیدایش شیعه و تشیع 

  موسوی, سیده منا (موسسه شیعه شناسی, 2020-12-21)
  هاینس هالم از جمله مستشرقینی است که در معرفی شیعه و منشأ پیدایش آن، دو نکته از او مغفول مانده است. تمایز مفهومی شیعه و تشیع؛ و تعدد اصطلاح و مصداق شیعه. طبیعتا این تفاوتها منشأهای گوناگونی را به دنبال خواهند داشت. نوشتار ...

 • نقد نظریه بوکلی درباره روایات دیدارهای امام صادق(ع) با منصور عباسی 

  سرباز, زهرا؛ نقی زاده, حسن (موسسه شیعه شناسی, 2020-12-21)
  این مقاله در صدد نقد نظریه بوکلی درباره روایات دیدارهای امام صادق(ع) با منصور عباسی است. آقای بوکلی، نویسنده مقاله « ریخت شناسی و مفاد بعضی از روایات شیعه امامی » ، بخشی از روایات مربوط به مواجهه امام صادق(ع) و منصور عباسی ...

 • بررسی تطبیقی مراحل شکل گیری و عوامل پیدایش سازمان وکالت امامیه و سازمان دعوت اسماعیلیه 

  شریفی, جعفر (موسسه شیعه شناسی, 2020-12-21)
  سازمان های وکالت امامیه و دعوت اسماعیلیه دو نهاد سری بودند که هرکدام با هدف انتشار و استمرار فعالیت های عقیدتی،سیاسی و تبلیغی خود در نواحی متعدد سرزمین های اسلامی و در چارچوب برنامه ای منظم و سازمان یافته ، با محوریت امامان ...