دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • شناسنامه علمی شماره 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه یزدYazd University, 2000-08-22)

 • دشواری های پژوهش در ادبیّات فارسی 

  جلالی پندری, یدالله (دانشگاه یزدYazd University, 2000-08-22)
  پژوهشهای علمی در ایران همواره با سختی­ها و دشواریهایی رو به رو بوده است و آنها که در این راه گام نهاده­اند البتّه به انگیزة دلبستگی و عشق فراوانی که داشته­اند، از دشواریها نهراسیده، عاشقانه خدمات بزرگی انجام داده­اند. ...

 • فرهنگ و ارتباطات 

  عابدی اردکانی, محمد (دانشگاه یزدYazd University, 2000-08-22)
  هدف از این مقاله بررسی میزان و چگونگی تأثیر وسایل ارتباط جمعی [به عنوان متغیّر مستقل] در یک چشم­انداز کلّی و نظری است. برای این منظور، ابتدا مفهوم فرهنگ از دیدگاههای گوناگون تعریف می­شود، سپس شاخصهای ارتباطات و رسانه­های ...

 • نقش بازخورد ضمنی منفی در بهبود توانش زبانی 

  علّامی, حمید (دانشگاه یزدYazd University, 2000-08-22)
  یکی از مسائلی که ممکن است توسط معلّمان نادیده گرفته شود نقشی است که بازخورد ضمنی منفی در بهبود توانش زبانی زبان­آموزان دارد. هدف عمده­ای که در این تحقیق مورد نظر بوده است،؛ میزان تأثیری است که ارائة بازخورد ضمنی منفی به ...

 • سخنی در باب بلاغت (با پژوهش در کتاب البیان و التّبیین تألیف جاحظ) 

  بهداد, رمضان (دانشگاه یزدYazd University, 2000-08-22)
  از محتویات کتاب "البیان و التّبیین" تألیف جاحظ چنین استنباط می­شود که بلاغت از علوم مستحدثة بعد از اسلام است و دارای دو معنی است؛ یکی سخن گفتن بر طبق اقتضای حال که می­تواند دارای مراتب مختلف و حتّی عامیانه باشد و دیگری ...

 • زبان فارسی و روابط فرهنگی ایران و بنگلادش 

  کهدویی, محمدکاظم (دانشگاه یزدYazd University, 2000-08-22)
  روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بین ایران و شبه قاری هند، از زمانهای قدیم وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. نمونه­هایی از نشانه­های این روابط را می­توان از سنگ­نبشته­هایی که در نزدیکی کمبات و گجرات به دست آمده و مربوط به ...

 • نبردهای آغازین اسلام در آفریقا 

  رحمتی, محمدرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2000-08-22)
  دربارة نبردهای آغازین مسلمانان در آفریقا، تاکنون کتابهای بسیاری نگارش یافته است. این کتابها از ویژگیهای مشترک برخوردارند. شیوة نگارش همه را می­توان وقایع­نگارانه دانست. نویسندگان عمدتاً به علل و انگیزه­های اجتماعی-اقتصادی ...

 • اعتدال از دیدگاه اسلام و نقش آن در سلامت فرد و جامعه 

  موسوی زاده, سید محمد (دانشگاه یزدYazd University, 2000-08-22)
  اعتدال و میانه­روی و دوری از افراط و تفریط در سلامت جشم و جان و روابط اجتماعی نقش مؤثر و اساسی دارد. فضایل اخلاقی چیزی جز حد وسط نیست و نیز جامعة سالم جامعه­ای است که از نظر اقتصادی و دیگر مسایل، متوازن و متعادل باشد. اسلام ...