دوره 9, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • نقد و بررسی انگاره ماهیت معاوضی نکاح موقت 

  دهقان نژاد, رضا؛ احدی, سیف اله (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  در مشروعیت عقد نکاح موقت به عنوان یکی از اقسام عقد نکاح، از نظر فقه شیعه تردیدی وجود ندارد. به تبع آن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز این امر را پذیرفته و در چندین ماده به تبیین ارکان و احکام آن اختصاص داده است. ماهیت ...

 • رابطه علّی استرس والدگری و هوش معنوی با بهزیستی روانی از طریق میانجی‌گری رضایت زناشویی در مادران کودکان استثنایی 

  انصاری اردلی, لیلا؛ مکوندی, بهنام؛ عسگری, پرویز؛ حیدری, علی رضا (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علّی استرس والدگری و هوش معنوی با بهزیستی روانی از طریق میانجی‌گری رضایت زناشویی در مادران کودکان استثنایی به‌روش غیرآزمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران کودکان استثنایی ...

 • واکاوی مفهومی گزاره حق مادری در اندیشه امام خمینی (ره) و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 

  ستایش پور, محمد؛ زندیه, زهرا (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  مفهوم «حق مادری» علی رغم بداهت ظاهری، همواره با ابهام در خصوص معنا و گستره مواجه است. این حق از نیمه قرن بیستم به بعد، در میان منابع عمدتاً فرعی حقوق بین­الملل، جای گرفته است و رفته­رفته در برخی از اسناد بین­المللی قید شده ...

 • نقش همسانی ابعاد بهزیستی معنوی و ابعاد معنا در زندگی زوجین در پیش‌بینی کارآمدی خانواده 

  موحد, احمد؛ محمدی, سیدحسن؛ عباسی, زهره (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش همسانی ابعاد بهزیستی معنوی و ابعاد معنا در زندگی زوجین در پیش‌بینی کارآمدی خانواده در زوجین شهر قاین به روش غیر آزمایشی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدین دانش‌آموزان ...

 • اثربخشی آموزش معنادرمانی آمیخته با معنای زندگی مبتنی بر مکتب ملاصدرا بر تعارض زناشویی 

  هاشمی زاده, فاطمه السادات؛ رضایی دهنوی, صدیقه؛ منتجبیان, زهرا (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  وجود تعارض و فاصله عاطفی در زوج‌ها می‌تواند برآمده از فرآیندهایی ‏ راهبردهای در رابطه زن و ‏شوهر باشد که معنا درمانی به دنبال تضعیف این فرایندها و درنتیجه کاهش رنج‌های غیرضروری زوج‌ها ‏می‌باشد. ‏ پژوهش حاضر با هدف بررسی ...

 • رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جنسیت با تعقّل 

  شاهسوار, محبوبه؛ هوشیاری, جعفر (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جنسیت با تعقّل به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان و مردان بالای 18 سال شهر قم در سال 1399 بود که تعداد 190 نفر از ایشان براساس قانون ...

 • تحلیل روانسنجی مقیاس سنجش باورها و رفتارهای مقابله ای در دانشجویان دختر 

  ابراهیمی, سارا (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  پژوهش حاضر با هدف آزمون کفایت روان‌سنجی مقیاس سنجش باورها و رفتارهای مقابله‌ای در میان 398 نفر از دانشجویان دختر شهر تهران به روش غیر آزمایشی از نوع همبستگی انجام شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب ...

 • مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا» 

  حسینائی, یحیی؛ قریشی, سید مهدی؛ نزهت, بهمن (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  توجه ویژه به نقش آموزندگی مؤلفه‌های جنگ در عرصه زندگی، اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع سبک زندگی را دو چندان می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره‌نگاشته دا که یکی از آثار مکتوب دفاع مقدس ...

 • مدل‌یابی نگرانی تصویر بدنی دختران بر اساس کمال‌گرایی با میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی 

  احمدی گلسفیدی, احسانه؛ اسدی, جوانشیر(نویسنده مسوول)؛ عبدالله زاده, حسن؛ خواجوند خوشلی, افسانه (جامعه المصطفی العالمیه, 2021-08-23)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش مدل نگرانی تصویر بدنی دختران براساس کمال­گرایی با میانجی­گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی به‌روش توصیفی از نوع همبستگی با تکیه بر مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل دختران ...