نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorپاکدلان, سعیدfa_IR
dc.contributor.authorخطیبی, امینfa_IR
dc.contributor.authorمهدی پور, عبدالرحمنfa_IR
dc.date.accessioned1400-04-13T09:16:43Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-07-04T09:16:43Z
dc.date.available1400-04-13T09:16:43Zfa_IR
dc.date.available2021-07-04T09:16:43Z
dc.date.issued2021-05-22en_US
dc.date.issued1400-03-01fa_IR
dc.date.submitted2019-06-06en_US
dc.date.submitted1398-03-16fa_IR
dc.identifier.citationپاکدلان, سعید, خطیبی, امین, مهدی پور, عبدالرحمن. (1400). راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش دانش آموزی. پژوهش در ورزش تربیتی, 9(22), 163-186. doi: 10.22089/res.2019.7548.1695fa_IR
dc.identifier.issn2538-2721
dc.identifier.issn2538-3388
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22089/res.2019.7548.1695
dc.identifier.urihttps://res.ssrc.ac.ir/article_1835.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/834206
dc.description.abstractامروزه تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و به تبع آن منابع مالی ورزش دانش‌آموزی، با چالش‌های جدی روبرو است. هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهایی برای توسعه منابع مالی در ورزش دانش‌آموزی بود که به روش کیفی انجام شد. بدین منظور پس از مطالعه پیشینه پژوهش، مصاحبه‌های کیفی عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان انجام شد. مصاحبه‌ها تا رسیدن به مرحله اشباع نظری و شناسایی همه راهکارها ادامه یافت (17= N). در مجموع 27 راهکار شناسایی شد که در قالب شش عامل اصلی دسته‌بندی شدند. چهار عامل شناسایی شده (ظرفیت بودجه رسمی، ظرفیت‌های قانونی، مدیریت بودجه، توسعه منابع انسانی) مبتنی بر استفاده از فرصت‌های داخل آموزش و پرورش است و دو عامل دیگر (استفاده از خیرین و وجوهات شرعی، جذب اسپانسر و مشارکت بخش خصوصی) مبتنی بر استفاده از فرصت‌های موجود درخارج از آموزش و پرورش است. استفاده از ظرفیت‌های داخل آموزش و پرورش، نیازمند آگاهی از راهکارهای توسعه منابع مالی، تلاش مدیران عملیاتی و حمایت مدیران عالی است. استفاده از فرصت‌های خارج از آموزش و پرورش نیز نیازمند فرهنگ‌سازی و تسهیل شرایط قانونی برای ورود بخش خصوصی استfa_IR
dc.format.extent529
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش در ورزش تربیتیfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22089/res.2019.7548.1695
dc.subjectتوسعهfa_IR
dc.subjectمنابع مالیfa_IR
dc.subjectورزشfa_IR
dc.subjectمدارسfa_IR
dc.subjectآموزش و یادگیری تربیت بدنی و علوم ورزشیfa_IR
dc.titleراهکارهای توسعه منابع مالی ورزش دانش آموزیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایرانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue22
dc.citation.spage163
dc.citation.epage186
nlai.contributor.orcid0000-0003-4921-5638


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد