دوره 21, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • تبیین علل مؤثر بر رفتار دوست دارمحیط زیست با تکیه بر نقش جنسیت در شهروندان شهر تهران 

  خوش‌بین, سپیده؛ زعیم‌دار, مژگان؛ موگوئی, رکسانا؛ حجازی, رخشاد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-12-22)
  مطالعات جهانی تفاوت چشم­گیری در بروز رفتارهای محیط­زیست­گرایانه بین زنان و مردان نشان می­دهد و به نقش زنان در حرکت به سوی توسعه­پایدار اشاره کرده است. هدف این پژوهش تبیین و تحلیل شاخص­های مؤثر بر رفتار دوست­دارمحیط­زیست ...

 • بیگانگی پست مدرن: در نقد فراموشی شباهت 

  ذاکری, علیرضا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-12-22)
  مسئلۀ این مقاله توضیح به وجود آمدن صور نوین بیگانگی در دورۀ پست‌مدرن است. به این منظور پس از بیان منظور از دورۀ پست‌مدرن و شرح نظریه‌های شکل‌گرفته در آن، به توضیح دو مفهوم «بیگانگی» و «بیگانگی پست‌مدرن» پرداخته‌ایم. در ...

 • هم‌گرایی یا واگرایی؟ چگونگی نسبتِ گروه‌ها و سازمان‌های مذهبی و جامعه‌‌مدنی در خاورمیانه 

  جلائی پور, حمیدرضا؛ دریس, پویا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-12-22)
  چگونه باید رابطه بین گروه­ها و سازمان­های مذهبی و جامعه­مدنی در جوامع مسلمان خاورمیانه را صورت­بندی کرد؟ استدلال مقاله پیش‌رو این است که گروه­ها و سازمان­ها مدنی- در این‌جا گروه­ها و سازمان­های مذهبی- به طور تاریخی در بطن ...

 • مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منزل و ساکن در سرای سالمندی در شهر همدان 

  خطیبی, اعظم؛ جاویدانی, نیره؛ عربی, زهره (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-12-22)
  با تغییر  نقش سنتی خانواده، فرهنگ سپردن سالمندان به سراهای سالمندی روبه افزایش است. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز مقایسه کیفیت زندگی سالمندان ساکن منزل و ساکن سرای سالمندی است. روش پژوهش پیمایشی- مقایسه ای و جامعه آماری شامل 160 ...

 • عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین بر اساس داده‌های پیمایش ملی خانواده در ایران 

  اکبری, یونس (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-12-22)
  تحقیق حاضر با استفاده از داده­های پیمایش ملی خانواده قصد دارد عوامل مرتبط با بروز تعارض بین زوجین را از نظرگاهی اجتماعی و در مقیاس کلان و کشوری مورد توجه قرار دهد. نتایج تحقیق حاکی از این است که هر چه میزان حق طلبی، سرمایه ...

 • سید فخرالدین شادمان، ایستاده بر زمینِ زبان 

  کسرایی, محمدسالار؛ اصغرپور, ریتا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2021-12-22)
  این تحقیق در‌صدد است به خوانشِ اندیشۀ "سید فخرالدین شادمان" از تجدد و مسائل برآمده از آن در چارچوب نظریۀ  تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه بپردازد، اینکه چه رویکردِ سلبی یا ایجابی نسبت به تجدد، و خاستگاه آن غرب، در گفتمان شادمان ...