دوره 21, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • زنانگی اروتیک: برساختی تاریخی 

  پورمحمد, رعنا؛ رجبلو, علی؛ حیدری, آرش؛ صادقی, فاطمه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2020-09-22)
  "برساخت زن اروتیک" در تاریخ ایران نقطه­ای کانونی در نگارش تاریخ سکسوالیته است. این پژوهش در راستای پاسخ­گویی به این سؤال تدوین شده است که در کدامین برهۀ تاریخی زن دارای هستی اروتیک شد؟ پژوهش حاضر با روش دیرینه­شناسی انجام ...

 • مسئله‌مندی مهارت‌آموزی: خوانش نظری و انتقادی 

  نوذری, حمزه (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2020-09-22)
  مهارت‌آموزی به عنوان یک رویکرد جدید به‌ویژه در نظام آموزشی مطرح و این­گونه تلقی شده است که آموزش مهارت ابزار توسعه و پیشرفت کشور است و مهارت‌آموزی باید به موضوع اصلی تبدیل شود. رویکردی که در متون تجربی و سیاست­گذاری غالب ...

 • تغییرآیین در دنیای معاصر 

  سعیدی, محمدمسعود (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2020-09-22)
  فراوان شدن گروه‌های نوپدید دینی و معنوی یکی از جلوه‌های عمومی تحولات دینی در دنیای معاصر است. اندیشمندان اجتماعی از نیمۀ دوم سدۀ بیستم، تا کنون راه‌های مختلفی را برای مطالعۀ این تحولات پیموده‌اند. بررسی چرایی و چگونگی ...

 • تبیین جامعه شناختی سیاست‌های هویتی دولت پهلوی اول 

  آزاد ارمکی, تقی؛ حاضری, علی محمد؛ ساعی, علی؛ نصرتی نژاد, فرهاد (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2020-09-22)
  این پژوهش به چرایی اهمیت یافتن هویت ملی در دولت پهلوی، برجسته شدن عناصر باستانی هویت ایران و به حاشیه راندن عناصر اسلامی هویت ایرانی در دوره پهلوی اول با رویکردی تاریخی پرداخته است. نتایج نشان می­دهد که ادغام ایران در نظام ...

 • بازخوانی افلاطونی سوژه در فیلم سینمایی گاو، ساختۀ داریوش مهرجویی 

  ترابی جهرمی, وحید؛ ملکیان, نازنین؛ تربتی, سروناز؛ هاشم‌زهی, نوروز (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2020-09-22)
  گذر از تاریکی به‌سوی روشنایی تمثیلی زیبایی است که گذشتگان برای توصیفِ توسعۀ ظرفیت‌های انسانی به­کار برده‌اند. ظرفیت‌های بالقوه‌ای که امکان بالفعل شدن نیافته یا این‌که توسط خود آدمی سرکوب شده‌اند. تمثیل غار در اندیشه افلاطون ...

 • «بنیادگرایی» اسلامی و بدیل‌های مفهومی آن 

  درویشی, هادی؛ شریعتی, سارا (انجمن جامعه شناسی ایرانIranian Sociological of Association, 2020-09-22)
  گاه برخی مفاهیم از فرط استفاده در حوزه‌های مختلف، کشسان­شده و قدرت توضیح­دهندگی خود را از دست می‌دهند و به­جای توضیح واقعیت، خود به حجاب واقعیت تبدیل می­شوند. درباره مفهوم بنیادگرایی چه می­توان گفت؟ آیا این مفهوم، توضیح­دهنده ...