مرور دوره 3, شماره 2 بر اساس تاریخ انتشار

 • بررسی نقش و جایگاه احزاب در گسترش دموکراسی در کشورهای جهان سوم (مورد مطالعه :ایران و عربستان) 

  درویش, محمد باقر؛ شوهانی, احمد (موسسه مدیریت عصر پیشرفتInstitute of Progress Era management, 2021-02-19)
  احزاب سیاسی در یک جامعه دموکراتیک در حقیقت نقش تسهیل‌بخش بسیج ایدیولوژی‌های متنوع را دارند که در صورت نبود آن‌ها و یا عدم سهم‌گیری فعال آن‌ها، جامعه به فقدان مرجع تمثیل آرای جمعی مواجه شده و افراد جامعه ناچار با چالشی به ...

 • تحلیل اثرگذاری جوانان و نخبگان در تمدن سازی نوین اسلامی مطابق الگوی حکمرانی اسلامی 

  سالاری سردری, فرضعلی؛ سید شمالی, سید میلاد (موسسه مدیریت عصر پیشرفتInstitute of Progress Era management, 2021-02-19)
  اسلام به‌عنوان یک دین تام، فراگیر و مفصل؛ توسعه معنوی، حیثت، منزلت وکرامت ذاتی انسان را اساس دستورات الهی خود قرار داده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین نقش و جایگاه مردم در الگوی حکمرانی اسلامی به‌ویژه جایگاه ...

 • بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با رویکردی بر مدیریت جهادی 

  یعقوبی زنجانی, مونا؛ خطیب شاد, شقایق؛ مشبکی اصفهانی, اصغر (موسسه مدیریت عصر پیشرفتInstitute of Progress Era management, 2021-02-19)
  مروری بر ادبیات موضوع اقتصاد مقاومتی در سطح جهان نشان دهنده جامعیت و قدمت طولانی این مفهوم اقتصادی است، زیرا کشورها همواره تمایل دارند خود را در برابر نوسانات داخلی و خارجی مصون بدارند. آنها همواره تلاش کرده اند با فراهم ...

 • رابطه بین جو اخلاقی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمان 

  پارسانژاد, نجمه (موسسه مدیریت عصر پیشرفتInstitute of Progress Era management, 2021-02-19)
  جلو اخلاقی با توجه به وجود ابعاد درونی آن مانند علاقه مندی می تواند بر متغیرهای مختلف سازمانی اثرگذار باید. بنابراین هدف از پژوهش حاضر برررسی رابطه بین جو اخلاقی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در اداره ورزش و جوانان استان کرمان ...

 • توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی 

  جواهری تفتی, محمد ابراهیم (موسسه مدیریت عصر پیشرفتInstitute of Progress Era management, 2021-02-19)
  کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی تأمین مالی طرح‌های مستمری عمومی در بسیاری از کشورها را با مشکلات جدی روبرو کرده است. پایداری سیستم تأمین اجتماعی ایران نیز به دلیل افزایش بی‌رویه تعهدات سازمان و همچنین عدم اصلاح ...

 • مدیریت سود وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران 

  شفیعی, محمد (موسسه مدیریت عصر پیشرفتInstitute of Progress Era management, 2021-02-19)
  دراین تحقیق رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی موردبررسی قرارگرفته است. این تحقیق ازلحاظ هدف جزتحقیقات کاربردی بوده وازلحاظ روش شناسی ازنوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد.دراین تحقیق 74شرکت به عنوان ...