دوره 2, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • مفهوم حق و قانون در اندیشه میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی 

  صارمی, محمد (2021-05-22)
  تاریخ ایران همواره عرصه تحولات و رویدادهای مهم سیاسی و حقوقی بوده است. از جمله ورود مفاهیم حقوقی و سیاسی، به ویژه در عصر مشروطه. و یا رواج برخی از اصطلاحات مانند صدرالصدور در دوران تیموریان و تقسیم محاکم به دو دسته شرع و ...

 • انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی و تأثیر آن بر شخصیت سازی پیش از بلوغ ایشان، در پرتو حقوق ایران و مقررات بین المللی 

  شریعتی, مریم؛ زمانیان, معصومه؛ خلیلی, میلاد (2021-05-22)
  اینترنت را می توان پدیده ای در جهت افزایش سرعت انتقال اطلاعات دانست، که همچنین توانسته است شفافیت های سیاسی و اجتماعی را افزایش داده و موجب دسترسی به دنیایی از آگاهی گردد. و در نهایت، توانسته است روابط میان انسان ها را ...

 • بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فعل غیر و آثار حاکم بر آن در حقوق ایران و فرانسه 

  باقری, دکتر سید رضا؛ نقیبی علمداردهی, فاطمه (2021-05-22)
  ضمان ناشی از فعل غیر معمولاً بر عهده اشخاصی قرار می گیرد که چون فعالیت دیگری را راهبردی می کنند، دارای بهترین موقعیت برای پیش بینی خسارات ناشی از چنین فعالیتی و زیر پوشش بیمه قرار دادن آن هستند. به همین دلیل در این حوزه ...

 • گذری بر قاعده تفسیر به نفع متهم، در پرتو نقد بخشنامه مورخ 18/ 03/ 1399 دادستانی کل کشور 

  عامری شهرابی, دکتر ابوالفضل (2021-05-22)
  قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزا در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه خاصی بوده؛ تا جایی که در اصل 169 قانون اساسی هم صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا قانونگذار در ماده ...

 • تشخیص مسئولیت مدنی و اسباب طولی و عرضی در حقوق ایران 

  حیدری رمضان, زهرا (2021-05-22)
  هدف از این تحقیق علاوه بر بررسی مسئولیت مدنی بر اساس تساوی در زمینه نحوه توزیع مسئولیت در حالت طولی (اسباب متعدد، اجتماع سبب و مباشر و اجتماع مباشر) و اسباب عرضی در قانون مجازات اسلامی جدید، پاسخ به این دو سؤال است که ...

 • تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران 

  حیدری رمضان, زهرا (2021-05-22)
  اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می رود. به طوری که می توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه های مدونین اسناد ...

 • سخن سردبیر 

  رفیعی طباطبایی, سید حسام الدین (2021-05-22)
  پیشرفت روز افزون دانش حقوقی، ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش ها و تحقیقات حقوقی برای استفاده محققان و علاقه مندان را ایجاب کرده است. در این راستا مجلات حقوقی نقشی مهم در فرآیند ثبت، نشر و ارتقای این پژوهش ها و نیز ایجاد ...