نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرضایی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorمرادزاده, علیfa_IR
dc.contributor.authorآقاجانی, حمیدfa_IR
dc.contributor.authorنجاتی, علیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T20:09:14Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T20:09:14Z
dc.date.available1399-07-08T20:09:14Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T20:09:14Z
dc.date.issued2016-05-21en_US
dc.date.issued1395-03-01fa_IR
dc.date.submitted2014-10-22en_US
dc.date.submitted1393-07-30fa_IR
dc.identifier.citationرضایی, محمد, مرادزاده, علی, آقاجانی, حمید, نجاتی, علی. (1395). تصویرسازی کانسار آهن اجت‌آباد با استفاده از داده‌های مغناطیس‌سنجی. مجله ژئوفیزیک ایران, 10(1), 61-72.fa_IR
dc.identifier.issn2008-336
dc.identifier.urihttp://www.ijgeophysics.ir/article_34202.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/82282
dc.description.abstractکانسار آهن اجت‌آباد در شمال شرق شهر سمنان واقع شده است. در این محدوده بیشترکانی‌سازی آهن از نوع هماتیتی و بعد مگنتیتی است. به منظور شناسایی وضعیت عمقی و گسترش جانبی کانسار از روش مغناطیسسنجی استفاده شد. پس از برداشت داده‌ها و انجام تصحیحات لازم بر روی این داده‌ها و اعمال صافی برگردان به قطب چندین بی‌هنجاری در محدوده شناسایی شد. نتایج نشان می‌دهد که هشت بی‌هنجاری مثبت مغناطیسی در این منطقه وجود دارد. با انجام صافی گسترش به سمت بالا و مدل‌سازی وارون سه‌بعدی داده‌های مغناطیسی، گسترش جانبی و عمقی توده‌های بی‌هنجاری تصویرسازی گردید. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که از بین این هشت توده، تعداد هفت عدد آن‌ها با کانی‌سازی همراه بوده و تنها یک توده بی‌هنجاری موجود به احتمال زیاد توده نفوذی است. همچنین مدل‌سازی نشان داد که عمق کانی‌سازی بین 10تا 100متر است.fa_IR
dc.format.extent1333
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن ژئوفیزیک ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofمجله ژئوفیزیک ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Geophysicsen_US
dc.subjectکانسار آهنfa_IR
dc.subjectاجت‌آبادfa_IR
dc.subjectداده‌های مغناطیسfa_IR
dc.subjectبرگردان به قطبfa_IR
dc.subjectادامه فراسوfa_IR
dc.subjectوارون‌سازیfa_IR
dc.titleتصویرسازی کانسار آهن اجت‌آباد با استفاده از داده‌های مغناطیس‌سنجیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)fa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرودfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده‌های فنی، دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرودfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرودfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue1
dc.citation.spage61
dc.citation.epage72


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد