نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorتیموریان, محمدfa_IR
dc.contributor.authorاسلمی نژاد, علی اصغرfa_IR
dc.contributor.authorشریعتی, محمد مهدیfa_IR
dc.date.accessioned1400-03-20T04:16:45Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-06-10T04:16:45Z
dc.date.available1400-03-20T04:16:45Zfa_IR
dc.date.available2021-06-10T04:16:45Z
dc.date.issued2015-11-22en_US
dc.date.issued1394-09-01fa_IR
dc.date.submitted2014-01-20en_US
dc.date.submitted1392-10-30fa_IR
dc.identifier.citationتیموریان, محمد, اسلمی نژاد, علی اصغر, شریعتی, محمد مهدی. (1394). بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک در گاوهای هلشتاین ایران. پژوهشهای علوم دامی ایران, 7(1), 96-103. doi: 10.22067/ijasr.v7i1.31269fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22067/ijasr.v7i1.31269
dc.identifier.urihttps://ijasr.um.ac.ir/article_34485.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/822360
dc.description.abstractدر انتخاب ژنومیک، صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی در جمعیت تحت انتخاب اثر زیادی بر موفقیت این روش انتخاب دارد. تعداد و نوع حیوانات در جمعیت مرجعی که برای برآورد اثرات نشانگری از آن استفاده می شود از عوامل مؤثر بر صحت پیش بینی ها می باشند. ترکیب اطلاعات سایر جمعیت ها نیز بر صحت پیش بینی ها اثر داشته و می توان در جمعیت های کوچک برای افزایش کارایی انتخاب ژنومیک از آن استفاده کرد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد جمعیت مرجع در انتخاب ژنومیک، گاوهای هلشتاین ایران شبیه سازی و اثر تعداد و نوع حیوانات جمعیت مرجع، میزان رابطه حیوانات این جمعیت با جمعیت تحت انتخاب و وارد کردن اطلاعات سایر جمعیت ها بر صحت پیش بینی ها بررسی شد. صحت پیش بینی ها با افزایش تعداد حیوانات نر در جمعیت مرجع به طور معنی داری افزایش یافت که این افزایش صحت با افزودن حیوانات ماده نیز به میزان کم‌تری مشاهده گردید و نشان دهنده رابطه مستقیم بین صحت پیش بینی ها و تعداد حیوانات جمعیت مرجع می باشد. هر چه از میزان رابطه خویشاوندی بین جمعیت مرجع با حیوانات تحت انتخاب کاسته شد، صحت پیش بینی ها نیز کاهش پیدا کرد که علاوه بر اینکه نشان دهنده اهمیت میزان رابطه خویشاوندی بین دو جمعیت مرجع و تحت انتخاب می باشد، لزوم تکرار برآورد اثرات نشانگری را در طول زمان نشان می دهد. ترکیب اطلاعات سایر جمعیت ها صحت را به میزان زیادی بهبود بخشید. در نتیجه می توان برای تشکیل جمعیت مرجع در ایران علاوه بر استفاده از گاوهای ماده در کنار گاوهای نر از اطلاعات سایر کشورها نیز بهره برد.fa_IR
dc.format.extent168
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.relation.ispartofپژوهشهای علوم دامی ایرانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22067/ijasr.v7i1.31269
dc.subjectانتخاب ژنومیکfa_IR
dc.subjectجمعیت مرجعfa_IR
dc.subjectشبیه سازیfa_IR
dc.subjectهلشتاین ایرانfa_IR
dc.titleبررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک در گاوهای هلشتاین ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیورfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue1
dc.citation.spage96
dc.citation.epage103


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد